Natalie Lindqvist, HR-chef på Perstorps kommun.

Perstorps kommun såg Gilla Jobbets föreläsningar på distans

Tidning - Trygg på jobbet

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet 2023 var helt fullbokat. Men det gick att delta på distans, vilket anställda i Perstorps kommun gjorde, tack vare HR-chefen Natalie Lindqvist. Afa För­säkring är en av arrangörerna bakom Gilla Jobbet.

Trygg på jobbet, december 2023.

Hur deltog Perstorps kommun i Gilla Jobbet på distans?

– Vi bjöd in alla anställda, ungefär 600 personer, att ta del av livesändningar från Gilla Jobbet i tre lokaler. Vi hade också en mötesplats för fika och mingel, där man kunde träffa kommundirektören, mig och fackliga företrädare och prata med kollegor. Förhoppningen var att få i gång samtal mellan personer som inte jobbar i samma arbetslag och att utbyta tankar och idéer.

Varför tog du initiativ till dagen?

– Jag har tidigare deltagit fysiskt på Gilla Jobbet och har tyckt att det har varit väldigt inspirerande och lärorikt. Men samtidigt har jag tyckt att det är synd att det ofta är HR-personal och chefer som får gå på sådana event. Jag kände att det vore roligt och viktigt att alla medarbetare skulle få ta del av inspirationsföreläsningar.

Hur ordnades detta rent praktiskt?

– Vi gick ut i god tid och informerade om möjligheten att delta, så att medarbetare som ville gå kunde ersättas av vikarier. Samtidigt måste förstås verksamheternas behov styra. Vissa kunde bara gå på någon föreläsning, andra gick på en och jobbade några timmar och kom sedan tillbaka. Totalt deltog runt 80 personer, vilket var över förväntan.

Var det någon arbetsgrupp ni saknade?

– Dygnet runt-personalen hade svårt att vara med, eftersom det krånglar till dygnsvilan när man tar in vikarier där, tyvärr.

Vad gav dagen?

– Många efterfrågade att få göra fler liknande utbildningsdagar, så det sådde ett frö. Vi skulle kunna skala upp och ordna fler heldagar med inspiration och arbetsmiljö. Två föreläsningar, "Sätta mål och fatta beslut för ett arbetsliv där alla kan gilla jobbet" och "Mer arbetsglädje med bättre kommunikation", var extra populära och dem vill vi visa på alla arbetsplatser framöver. Det går ju till exempel att ha en digital lunchföreläsning utan att inkräkta på arbets­tiden.

Vad har ni för utmaningar i arbetsmiljö­arbetet hos er?

– Vi sitter bland annat i ett nytt kommunhus sedan ett år tillbaka och har även fått en ny kommundirektör nyligen. Dessa förändringar tar mycket fokus och gör kanske att andra frågor får stå tillbaka just nu. Vi skulle behöva belysa arbetsmiljöfrågan i fler forum och på fler nivåer än vad vi gör i dag. Vi håller också på att förnya vårt samverkansavtal, där har vi bjudit in alla fackliga organisationer till dialogmöten, vilket är ett nytt arbetssätt hos oss.

Kommer ni att delta i Gilla Jobbet nästa år?

– Frågan är om vi ska vara med fysiskt eller digitalt, och i vilken form. Vi tillhör kommunfamiljen Helsingborg med elva kommuner och det vore roligt att gå samman och göra något tillsammans med andra kommuner av samma storlek. Jag tror att det skulle ge stor genomslagskraft att få höra hur andra jobbar med arbetsmiljö i verksamheterna och utbyta goda exempel.

Text: Karin Janson
Foto: Isabelle N Wedin

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Utmaning – lösning – resultat

Utmaning:
Ett fåtal chefer och HR-personal har tidigare deltagit i Gilla Jobbet.

Lösning:
Alla medarbetare bjöds in till en dag med digitala föreläsningar.

Resultat:
Fler medarbetare från alla verksamheter fick ta del av inspirationsföreläsningar och diskutera arbetsmiljö.

Läs mer om Gilla Jobbet