Man tittar ut genom fönster

Foto: Johnér Bildbyrå

28maj

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hälsosamt arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 maj 2021

Afa För­säkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium två hölls den 28 maj och handlade om hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv.

– Det traditionella arbetsmiljö­arbetet har i hög utsträckning fokuserat på risker och problem. Vi behöver också jobba mer hälsofrämjande för att skapa god hälsa. Vi behöver ha ett hälsofrämjande arbete för att fler människor ska kunna träda in i arbete, för att man ska kunna utvecklas och kvarstå i arbetet under lång tid, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– Vi vill veta mer om vad som skapar friska arbetsplatser idag och imorgon. Vi vill veta mer om arbetsmiljöns betydelse för produktivitet, för tillväxt och för innovationer. Mynak och Arbetsmiljöverket har i uppdrag att sammanställa och redovisa friskfaktorer, och det kommer säkerligen att vara väldigt spännande samtal här under dagen.

Ett hälsosamt arbetsliv

Dagens seminarium handlade om hur vi tillsammans kan skapa ett hälsofrämjande arbetsliv. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning Hälsosamt arbetsliv
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Det systematiska arbetsmiljö­arbetet och samverkan är grunden till en god arbetsmiljö – central trepartssamverkan
Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Anna Bergsten, jurist/expert arbetsgivarfrågor, Svenskt näringsliv
Carola Löfstrand, utredare arbetsmiljöfrågor, LO
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK
Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Så här gör vi med lokal samverkan
Agneta Strand, huvudskyddsombud, Sandvik Coromant
Marie-Louise Westrin, arbetsmiljöingenjör, Sandvik Coromant
Karl Lundberg, tf. personalchef, Eslövs kommun
Malin Fremling, HR-strateg, Eslövs kommun
Daniel Nilsson, skydds­ombud Kommunal, Eslövs kommun

Att skapa friska arbetsplatser
Petra Lindfors, professor i psykologi, Stockholms universitet
Ulrich Stoetzer, med.dr. och psykolog, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket
Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges företagshälsor

Hur arbetar vi med friskfaktorer
Lena Lundqvist, projektledare Ledarskap och hälsa, Socialtjänsten HR, Umeå kommun

Den kognitiva arbetsmiljön blir allt viktigare
Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi, Chalmers tekniska högskola

Att arbeta förebyggande mot mobbing och kränkande särbehandling
Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings Universitet

Avslutning
Susanna Stymne Airey, chef för Enhet Förebygga, Afa För­säkring


Läs mer och ta del av tips, råd och verktyg

Afa För­säkring
Stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Faktorer som skapar friska arbetsplatser.

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid.

Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning.

Prevent
Samverkan.

Hjärnvänlig arbetsmiljö.

Suntarbetsliv
Samverkan.

Forskning på fem.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.