Man tittar ut genom fönster

Foto: Johnér Bildbyrå

28maj

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hälsosamt arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 maj 2021

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium två hölls den 28 maj och handlade om hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv.

– Det traditionella arbetsmiljöarbetet har i hög utsträckning fokuserat på risker och problem. Vi behöver också jobba mer hälsofrämjande för att skapa god hälsa. Vi behöver ha ett hälsofrämjande arbete för att fler människor ska kunna träda in i arbete, för att man ska kunna utvecklas och kvarstå i arbetet under lång tid, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– Vi vill veta mer om vad som skapar friska arbetsplatser idag och imorgon. Vi vill veta mer om arbetsmiljöns betydelse för produktivitet, för tillväxt och för innovationer. Mynak och Arbetsmiljöverket har i uppdrag att sammanställa och redovisa friskfaktorer, och det kommer säkerligen att vara väldigt spännande samtal här under dagen.

Ett hälsosamt arbetsliv

Dagens seminarium handlade om hur vi tillsammans kan skapa ett hälsofrämjande arbetsliv. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning Hälsosamt arbetsliv Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Det systematiska arbetsmiljö­arbetet och samverkan är grunden till en god arbetsmiljö – central trepartssamverkan Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet Anna Bergsten, jurist/expert arbetsgivarfrågor, Svenskt näringsliv Carola Löfstrand, utredare arbetsmiljöfrågor, LO Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Så här gör vi med lokal samverkan Agneta Strand, huvudskyddsombud, Sandvik Coromant Marie-Louise Westrin, arbetsmiljöingenjör, Sandvik Coromant Karl Lundberg, tf. personalchef, Eslövs kommun Malin Fremling, HR-strateg, Eslövs kommun Daniel Nilsson, skydds­ombud Kommunal, Eslövs kommun

Att skapa friska arbetsplatser Petra Lindfors, professor i psykologi, Stockholms universitet Ulrich Stoetzer, med.dr. och psykolog, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges företagshälsor

Hur arbetar vi med friskfaktorer Lena Lundqvist, projektledare Ledarskap och hälsa, Socialtjänsten HR, Umeå kommun

Den kognitiva arbetsmiljön blir allt viktigare Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi, Chalmers tekniska högskola

Att arbeta förebyggande mot mobbing och kränkande särbehandling Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings Universitet

Avslutning Susanna Stymne Airey, chef för Enhet Förebygga, Afa Försäkring

Läs mer och ta del av tips, råd och verktyg

Afa Försäkring Stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap Faktorer som skapar friska arbetsplatser.

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid.

Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning.

Prevent Samverkan.

Hjärnvänlig arbetsmiljö.

Suntarbetsliv Samverkan.