Kvinna på promenad i skogen
21nov

Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

SeminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 21 november 2023

Den 21 november 2023 hade Afa För­säkring ett seminarium som gav kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Forskning och statistik inom området presenterades. Se det inspelade seminariet i efterhand.

Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser både för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust.

Seminariet gav bland annat svar på dessa frågor:

  • Vad händer i hjärnan vid beroende och vilken är arbetsplatsens roll och betydelse för att förebygga och hantera riskbruk?

  • Vilka utmaningar står vi inför?

  • Vad säger forskningen och statistiken om skadligt bruk på våra arbetsplatser?

Seminariet är ett samarbete mellan Forte, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa För­säkring.

Bra information för dig som vill veta mer

Prevent alkohol och andra droger på jobbet, filmer, checklista samt en skrift

Prevent mikropauser

Riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Forskningsprogrammet Skadligt bruk i arbetslivet

Följ vår sida på Linkedin – Förebygg ohälsa och arbetsskador med Afa Försäkring

Arrangörer av seminariet

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde som främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från vår vision om morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap – är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndighetens uppgift är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet.

Afa För­säkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Mer information och frågor

Välkommen att kontakta oss via e-post: fou@afaforsakring.se

Program

Inledning

Tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet

Vad händer i hjärnan vid beroende?

Sara Lindholm Larsson, Ersta Sjukhus

Skadligt bruk – vad säger Afa Försäkrings statistik?

Elin Henriksson, Afa För­säkring

Riktlinjer till stöd för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Ulric Hermansson, Karolinska Institutet

Att förebygga och hantera riskbruk i praktiken – företagshälsans och arbetsplatsens roll och betydelse

Fredrik Sparring, Avonova

Cecilia Eurén Pettersson, Falck

Våga ta samtalet! Om att upptäcka, agera och förebygga beroende

Nathalie Robert Edgar, Prevent

Nedslag i pågående forskning:

Vikten av forskning inom området och dess praktiska tillämpning

Irene Jensen, Karolinska Institutet

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor

Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige

Susanna Toivanen, Mälardalens universitet

Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet

Emma Brulin, Karolinska Institutet

Framtidsspaning

Mats Ramstedt, Karolinska Institutet

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.