21nov

Regional dag i Uddevalla 21 november – med fokus på friskfaktorer

Regional dagFysiskt
tisdag 21 november 2023 klockan 09.00 - 16.00

Anmälan senast den 7 november 2023

Dagarna är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter inom kommuner och regioner. Vi vänder oss till dig som arbetar med arbetsmiljö-, personal- eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Om anmälan

  • I anmälan anger du vilka valbara seminarier som du vill lyssna till.

  • Skriv din personliga e-postadress i anmälan.

  • Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega.

  • Antalet platser är begränsat.

Behandling av personuppgifter

Om kostnader

  • Du deltar kostnadsfritt.

  • Afa Försäkring ersätter inte logi- eller resekostnader.

Tid och plats

Tisdag 21 november klockan 9.00 - 16.00

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.15

Bohusgården Hotell & Konferens Nordens väg 6, Uddevalla

Dagens program

Dagen består av både gemensamma och valbara seminarier.

Välfärdens arbetsmiljöutmaning – ett partsgemensamt uppdrag

Välfärden står inför omfattande utmaningar med stor påverkan på arbetsmiljön. Det gäller inte minst kompetensförsörjningen. Fack och arbetsgivare är överens om en satsning på friskfaktorer för att främja friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Representanter från de centrala parterna berättar om den partsgemensamma avsikten och de olika initiativen.

Arbeta med friskfaktorer – så gör ni i praktiken

Forskning visar att arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen når man lättare verksamhetens mål. Suntarbetsliv med gäster delar med sig av praktiska erfarenheter och berättar hur de arbetar med att stärka friskfaktorer i praktiken.  

A – KIA

KIA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser i er organisation. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor. Lyssna på en representant från Afa Försäkring, som presenterar och berättar mer om hur systemet fungerar.

B – SAM i vardagen

Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen är en friskfaktor. När det är starkt i en organisation förbättras verksamheten ständigt genom dialog och samverkan. Men arbetsmiljöarbete kan också upplevas komplext och omfattande. Många vet vad som ska göras men inte riktigt hur. Nu finns ”SAM-verkstan” att ta stöd av. Det är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg. Här kan de tillsammans med medarbetarna jobba praktiskt med olika aktiviteter för att stärka sitt arbetsmiljöarbete. Medverkande från Suntarbetsliv berättar hur det fungerar och du som deltar får också prova själv.

C – Livslångt lärande för individ och organisation

Från den 1 oktober 2022 gäller ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet ger möjligheter för arbetsgivare att kompetensutveckla sina medarbetare och att få stöd av Omställningsfonden i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Samtidigt stärker det nya avtalet individernas möjligheter till livslångt lärande genom både karriär- och studiestöd. Representanter från Omställningsfonden berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

Presentationer

Lunch

E – Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Ett ledarskap präglat av tillgänglighet och tydlighet där man inspirerar och visar vägen är en friskfaktor. Det handlar inte om en chefs personliga egenskaper utan om vilka förutsättningar organisationen ger. I det här seminariet får du veta hur man kan arbeta på ett sätt som ger chefer god arbetsmiljö och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Representanter från Suntarbetsliv ger exempel på hur andra har gjort och vilka stöd som finns för att stärka denna friskfaktor.

F – Kompetensförsörjning genom inkludering och språkutveckling

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för att behålla standarden inom vård och omsorg. Hör representanter från Östersunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning berätta om hur kompetensförsörjning kan främjas och fler vägar in i ordinarie verksamhet kan skapas. De berättar om hur de använder arbetsmarknadsanställningar enligt Kivo-metoden med skräddarsytt stöd för individ, chef och arbetsplats och tillämpar språkutvecklande strategier och arbetssätt på olika nivåer.

G – Samverkansavtalet - för framgångsrikt arbete med friskfaktorer

En väl fungerande samverkan stärker arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer liksom arbetet med friskfaktorer stärker samverkan. Samverkan är viktigt för att chef och medarbetare ska få en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas på bästa sätt. Både arbetsgivare och medarbetare kan då bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Genom att teckna ett lokalt samverkansavtal säkerställs struktur och former för delaktighet och inflytande. 

På seminariet berättar representanter från parternas stödteam för samverkan, om samverkansavtalets potential. Seminariet blir extra värdefullt om arbetsgivare och fackliga förtroendevalda och skyddsombud kan ta tillfället i akt att delta tillsammans.

Presentationer

Inre välmående i en kaotisk värld

Är det ens möjligt att hitta lugn, glädje och fokus när så mycket runt om kring oss inte är som vi önskar? Camilla Saarinen inspirerar dig kring hur du kan leda dig själv genom situationer som känns svåra och irriterande så att du får energi som räcker både till jobb och fritid.

Frågor? Kontakta oss!

Per Winberg

08-696 49 20

Helena Danielsson

08-696 43 53

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd