två kor i hage med man och kvinna

Foto: Johnér/Maskot

Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur

StatistikPublicerad 5 september 2023

Kvinnor har dubbelt så hög risk som män att drabbas av allvarliga olycksfall vid kontakt med djur i arbetet. Hästen är det djur som är inblandat i flest allvarliga arbetsolycksfall. Det visar statistik från oss på Afa För­säkring.

I rapporten där vi presenterar statistiken framgår att över hälften av olyckorna drabbar yrkesgruppen jordbruks-, skogs­bruks-och trädgårdsarbete. Inom yrkesgruppen sker flest olyckor i samband med uppfödning och skötsel av djur. Näst högst risk har veterinär­verksamhet och idrottare.

 • Omslag till statistikrapporten Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur.
  PDF

  Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur

  Den här rapporten handlar om allvarliga arbetsolycksfall mellan 2017 och 2021 som har inträffat vid kontakt med djur i arbetet. Olyckorna kan till exempel ha skett när den drabbade har ramlat av en häst eller blivit klämd av en ko.

  Publicerad: 2023Filnummer: F6389
  Ladda ner (1.06 MB)

Djuren som är inblandade i olyckorna

Rapporten bygger på en genomgång av 713 allvarliga arbetsolycksfall med djur som Afa För­säkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskade­försäkringen. Olyckorna inträffade mellan 2017 och 2021.

Antal allvarliga arbetsolycksfall per djur:

 • Häst 329

 • Ko 154

 • Hund 126

 • Övriga djur 35

 • Katt 28

 • Insekter och spindeldjur 21

 • Gris 20

Skötsel av djur behöver inte ingå i arbetsuppgifterna, även olyckor där den drabbade till exempel har blivit biten av en hund hos en klient eller stungen av en geting vid arbete utomhus ingår i rapporten.

Stapeldiagram som visar att hästar står för hälften av olycksfallen i arbetet där djur är inblandade.

Hästar

Hästar står för nästan hälften av olyckorna, som kan bero på att den drabbade blir sparkad, påsprungen eller avkastad av en häst. Tre av fem allvarliga hästolyckor sker inom yrkesgruppen jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete. Därefter följer idrottare med en av fem hästolyckor. De flesta som drabbas är kvinnor upp till 45 år.

Kor

Olyckor med kor drabbar också främst personer som arbetar inom jord­bruks-, skogsbruks-och trädgårdsarbete och kan bland annat bero på att den drabbade har blivit sparkad, knuffad eller klämd av en ko.

Hundar

Hundolyckor kan till exempel vara poliser som blir bitna av tjänstehundar eller undersköterskor, vårdbiträden, person­liga assistenter, m.fl. som blir attackerade av hundar vid hembesök hos brukare.

Katter

Kattolyckor inträffar ofta inom veterinär­verksamhet, där den drabbade blir klöst eller biten.

Insekter och spindeldjur

Olyckor med insekter och spindeldjur drabbar främst yrken där man arbetar utom­hus, till exempel jordbruks-, skogsbruks- och trädgårds­arbete och fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, med flera.

Vanligast att kvinnor drabbas

Diagrammet visar att det är främst kvinnor som drabbas av allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet. Under åren 2017–2021 drabbade två tredjedelar av olyckorna kvinnor och en tredjedel av olyckorna drabbade män. För att kunna göra statistiska jämförelser mellan könen sätter vi antalet olyckor i relation till antalet sysselsatta (risk).

Diagram som visar att kvinnor är inblandade i 66 procent av alla allvarliga olycksfall på arbetet med djur, medan män är inblandade i 34 procent.

Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet 2017-2021, efter kön.

Kvinnor i den yngsta åldersgruppen (16–25 år) har högst risk för allvarliga arbetsolycksfall vid arbete med djur: 0,07 olycksfall per 1 000 sysselsatta. För kvinnor minskar risken med stigande ålder, för män ökar den istället.

Press­meddelanden om rapporten

Fem vanligaste djuren som är inblandade i allvarliga arbetsolycksfall

Unga kvinnor – högst risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor vid kontakt med djur

Yrkesgrupperna som drabbas av allvarliga arbetsolyckor vid kontakt med djur

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.