Yrkesgrupperna som drabbas av allvarliga arbetsolyckor vid kontakt med djur

Pressmeddelande
5 september 2023klockan 08.00

Över hälften av allvarliga olycksfall vid kontakt med djur i arbetet drabbar yrkesgruppen jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete, vilka också löper högst risk att drabbas. Näst högst risk för allvarliga djurolyckor har yrkesverksamma inom veterinärverksamhet och idrottare. Hästar är inblandade i flest allvarliga arbetsolycksfall, därefter kor och hundar. Det visar färsk statistik från Afa För­säkring.

Foto: johner.se, Maskot bildbyrå.

– Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete står för över hälften av de allvarliga arbetsolycksfallen och har också högst risk. Det gäller både kvinnor och män. Inom yrkesgruppen sker flest olyckor i samband med uppfödning och skötsel av djur. Näst högst risk har veterinärverksamhet och idrottare, säger Elin Henriksson analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Mellan 2017 och 2021 inträffade drygt 700 allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet, vilket motsvarar en dryg procent av samtliga allvarliga arbetsolycksfall under perioden.

Fler yrkesgrupper i rapporten

I den korta statistikrapporten nämns fler yrkesgrupper som har risk för att råka ut för allvarliga arbetsolyckor där djur är involverade. Bland dessa yrkesgrupper förekommer poliser, livsmedelsarbetare, yrkesförare och undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m fl.

Kvinnor högre risk än män

– I de yrkesgrupper där vi kan redovisa risken för båda könen separat, har kvinnor en högre risk än män. Att risken skiljer sig åt mellan kvinnor och män inom samma yrkesgrupp kan bero på att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan könen, säger Elin Henriksson.

Blev sparkad av en ko – sjukskriven i över en månad

En man yrkesverksam inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete berättar att han råkade ut för en olycka när han klippte kor. Kon sparkade till honom och träffade höger knä. Olyckan ledde till en stötskada på knät och han blev sjukskriven i mer än 30 dagar.

Statistiken kan förebygga arbetsolyckor

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar.

Mer information:

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 713 allvarliga arbetsolycksfall med djur som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade mellan 2017 och 2021. 

Skötsel av djur behöver inte ingå i arbetsuppgifterna, även olyckor där den drabbade till exempel har blivit biten av en hund hos en klient eller stungen av en geting vid arbete utomhus ingår i rapporten.
Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.
 
Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.