Unga kvinnor – högst risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor vid kontakt med djur

Pressmeddelande
5 september 2023klockan 08.00

Kvinnor har dubbelt så hög risk som män att drabbas av allvarliga olycksfall vid kontakt med djur i arbetet. Över hälften av olyckorna drabbar yrkesgruppen jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete. Häst är det djur som är inblandat i flest allvarliga arbetsolycksfall, visar färsk statistik från Afa För­säkring.

Foto: Michael Jönsson, Johnér Bildbyrå.

Mellan 2017 och 2021 inträffade drygt 700 allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet, vilket motsvarar en dryg procent av samtliga allvarliga arbetsolycksfall under perioden. 

– Det är främst kvinnor som drabbas av allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet. Under åren 2017–2021 drabbades kvinnor av två tredjedelar av olyckorna och en tredjedel av olyckorna drabbade män, säger Elin Henriksson analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

För att kunna göra statistiska jämförelser mellan könen sätter man antalet olyckor i relation till antalet sysselsatta – då kan man se vilken risk olika grupper har.

– För kvinnor är den genomsnittliga risken, oavsett ålder, dubbelt så hög som för män. Genomsnittsrisken för kvinnor är 0,04 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Yngre kvinnor i åldern 16–25 år har högst risk för allvarliga arbetsolycksfall vid arbete med djur: 0,07 olycksfall per 1 000 sysselsatta, säger hon. 

När det gäller statistik för yrkesgrupper, står jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete för över hälften av de allvarliga arbetsolycksfallen vid arbete med djur och har också högst risk.

Hästar inblandade i flest arbetsolyckor

– Hästar står för nästan hälften av de här olyckorna. Det kan bero på att den drabbade blir sparkad, påsprungen eller avkastad av en häst. Tre av fem allvarliga hästolyckor sker inom yrkesgruppen jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete. Därefter följer idrottare med en av fem hästolyckor. De flesta som drabbas är kvinnor upp till 45 år, säger Elin Henriksson. 

– Kor och hundar står för näst flest av olycksfallen, med ungefär en femtedel var.

”Hästen ryckte till – fingret fastnade i grimskaftet”

En kvinna som råkat ut för en allvarlig arbetsolycka när hon arbetade i stallet, berättar om vad som hände:

– Ledde ut en häst från stallet till hagen i ett grimskaft. Hästen ryckte till och mitt finger fastnade i grimskaftet.

Olyckan ledde till en fraktur på hennes finger och en sjukskrivning i mer än 30 dagar.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar.

Mer information:

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 713 allvarliga arbetsolycksfall med djur som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade mellan 2017 och 2021. 

Skötsel av djur behöver inte ingå i arbetsuppgifterna, även olyckor där den drabbade till exempel har blivit biten av en hund hos en klient eller stungen av en geting vid arbete utomhus ingår i rapporten.
Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats. 

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.
 
Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.