Fem vanligaste djuren som är inblandade i allvarliga arbetsolycksfall

Pressmeddelande
5 september 2023klockan 08.00

Hästar är inblandade i flest allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur, därefter kommer kor och hundar. Olyckor vid kontakt med katter, insekter och spindeldjur blir oftast inte allvarliga, men kan leda till kortare sjukskrivning. Det visar färsk statistik från Afa För­säkring.

Foton: Johnér bildbyrå.

– Rapporten visar vilka djur som oftast är inblandade i allvarliga arbetsolycksfall. Hästar står för nästan hälften av olyckorna, som kan bero på att den som drabbas blir sparkad, påsprungen eller avkastad av en häst. Kor och hundar står för näst flest av olycksfallen, med ungefär en femtedel var, säger Elin Henriksson analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Mellan 2017 och 2021 inträffade drygt 700 allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur i arbetet, vilket motsvarar en dryg procent av samtliga allvarliga arbetsolycksfall under perioden. 

Hästar och kor

– Arbetsolyckor där hästar eller kor är inblandade drabbar främst personer som arbetar inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete. Tre av fem allvarliga hästolyckor sker inom yrkesgruppen. Därefter följer idrottare med en av fem hästolyckor, säger Elin Henriksson. 

Över hälften av de allvarliga olycksfallen vid kontakt med djur i arbetet drabbar personer inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete, vilka också har högst risk. Näst högst risk för allvarliga djurolyckor har yrkesverksamma inom veterinärverksamhet och idrottare. 

Hundar

– När det gäller olyckor i arbete med hundar kan det till exempel handla om poliser som blir bitna av tjänstehundar eller undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. som blir attackerade av hundar vid hembesök hos brukare, säger Elin Henriksson.

Katter, insekter och spindeldjur

– Arbetsolycksfall vid kontakt med katter, insekter och spindeldjur blir oftast inte allvarliga arbetsolycksfall, men kan leda till sjukskrivning i färre än 31 dagar. Men även här kan en olycka bli ett allvarligt arbetsolycksfall. Kattolyckor kan inträffa exempelvis inom veterinärverksamhet, där den drabbade blir klöst eller biten. Olyckor med insekter, exempelvis getingar, drabbar främst yrken där man arbetar utomhus som exempelvis jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete och fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl, säger Elin Henriksson.

En kvinna verksam inom veterinärverksamhet berättar om en olycka hon drabbades av i arbetet. Hon röntgade en katt som bet henne i vänstra handen. Skadan ledde till medicinsk invaliditet.

Statistiken kan förebygga arbetsolyckor

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar.

Mer information:

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsolycksfall vid kontakt med djur kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 713 allvarliga arbetsolycksfall med djur som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade mellan 2017 och 2021. 

Skötsel av djur behöver inte ingå i arbetsuppgifterna, även olyckor där den drabbade till exempel har blivit biten av en hund hos en klient eller stungen av en geting vid arbete utomhus ingår i rapporten.
Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats. 

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.
 
Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.