Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Ardalan Shekarabi framtidsspanar om socialförsäkringen

Höjda ersättningsnivåer och justerade regelverk. Den 21 september arrangerade Afa Försäkring ett digitalt seminarium där Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, berättade om förslag i regeringens budgetproposition och framtidsspanade om socialförsäkringen ur olika perspektiv.

Läs mer och se en filmupptagning av seminariet

Ny forskning: Genusmedvetet arbetsmiljöarbete

Traditionella föreställningar om könsroller kan visa sig på arbetsplatser till exempel när uppgifter fördelas efter medarbetares kön. För att utveckla ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete behöver man inkludera ett könsperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visar ny forskning som presenterades den 3 september vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Regeringsutredaren Samuel Engblom gestikulerar med händerna. Till vänster i bild Afa Försäkrings logotyp i vitt mot blå bakgrund.

Utredning föreslår ändrade regler för sjuk- och aktivitetsersättning och för rehabiliteringsförmåner

Arbetsförmågan bör prövas mot tillgängliga arbeten vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning. Förebyggande ersättning ska kunna beviljas för arbetslivsinriktad behandling eller rehabilitering. Det är några av förslagen i det betänkande regeringsutredaren Samuel Engblom presenterade vid ett seminarium på Afa Försäkring den 25 augusti.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, från 2,5 till 2,6 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 2 juni.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hälsosamt arbetsliv

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium två hölls den 28 maj och handlade om hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv.

Läs mer och se filmupptagning av seminariet

Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor, och Joakim Thurén, försäkringsspecialist.

Webbinarium: Covid-19 och avtalsförsäkringarna

Sedan våren 2020 kan personal inom sjukvård och omsorg ansöka om ersättning för covid-19-relaterad arbetsskada. Det gångna årets pandemi har också lett till fler anmälningar om försäkring vid arbetsskada. För att säkra hanteringen av ärenden har Afa Försäkring anställt fler handläggare och utökat informationen om försäkringarna. Det framkom den 19 februari vid ett digitalt seminarium.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter