Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett arbetsliv utan brott och fusk

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium fyra hölls den 17 december och handlade om hur man uppnår ett arbetsliv utan brott och fusk.

Läs mer och se filmupptagning

Kunskapsöversikt: Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder

Coronaviruset verkar främst smitta genom luft vi andas in. Risken att smittas minskar genom distansarbete, god ventilation och användning av skyddsutrustning som munskydd. Det visar den kunskapssammanställning som forskarna Jakob Löndahl, Carl-Johan Fraenkel och Malin Alsved presenterade den 7 december vid ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Webbinarium: Covid-19 och avtalsförsäkringarna – del 2

Covid-19-pandemin har påverkat samhället i stort och till viss del också avtalsförsäkringarna, i form av förändrad lagstiftning och tillfälliga regeländringar. Den 25 november presenterades ny statistik över inflödet av ärenden under pandemin för försäkringen vid arbetsbrist, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen vid ett webbinarium på Afa Försäkring.

Se presentation och filmupptagning av seminariet

Försäkringskassan utvecklar förvaltningen av sjukförsäkringen

Under pandemin har Försäkringskassan fått mer att göra på grund av tillfälliga regeländringar i socialförsäkringen. Samtidigt pågår ett arbete med att förändra, förnya och förbättra förvaltningen av sjukförsäkringen. Det berättade generaldirektör Nils Öberg den 12 november vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning och se filmupptagning och presentation

Ny forskning: Bedömning av kognitiv belastning hos montörer i industrin

Arbete med montering i industrin ställer krav på montörens förmåga att tolka information och ta beslut för att kunna sätta ihop en komplex produkt på kort tid. Den 3 november presenterade forskaren Cecilia Berlin en modell för bedömning av kognitiv belastning vid monteringsarbete på ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning och se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, från 2,5 till 2,6 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 2 juni.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter