Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Byggarbetsplats

Nu finns 2022 års försäkringsvillkor (F0265) för privat sektor

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har nu förhandlat färdigt om 2022 års försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna som ingår i kollektivavtalen för privat sektor. Försäkringsvillkoren (F0265) finns att ladda ner.

Läs vad som är nytt i försäkringsvillkoren

Vårdpersonal i korridor

Särskild AGS-KL-förmån upphör den 1 oktober 2022

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn är överens om att Särskild AGS-KL-förmån ska upphöra från och med den 1 oktober 2022. Det kommer fortsatt vara möjligt att anmäla försäkringsfall som inträffar före 1 oktober 2022.

Läs mer om att Särskild-AGS-KL-förmån upphör

Närbild på kvinnas händer när hon tvättar dem i ett handfat.

Förebyggande insatser kan minska risken att få eksem på arbetet

Arbetsrelaterat eksem är en hudsjukdom som uppstår eller förvärras på arbetet. Den här typen av eksem är vanligast i industrin och inom vården och orsakas främst av kontakt med kemikalier eller av hudreaktion mot materialet i skyddshandskar. Det framkom när en ny statistikrapport och en ny kunskapsöversikt presenterades vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring den 13 september.

Läs referat, se filmupptagning och ladda ner rapport

Åldersmedvetet ledarskap kan bidra till ett hållbart arbetsliv

Allt fler människor uppnår en högre ålder och vi förväntas arbeta längre. För att skapa ett hållbart arbetsliv krävs medvetenhet om att arbetsförmågan förändras genom livet. Det berättade folkhälsoforskaren Kerstin Nilsson den 31 augusti vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Killar bär plåtskiva.

Nu kan fler få avgångsbidrag

Avgångsbidraget är ett engångsbelopp som kan betalas ut till privatanställda arbetare som fyllt 40 år och som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Från och med 1 oktober 2022 kan de även ha rätt till bidraget när de blir uppsagda på grund av hälsoskäl eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

Läs vilka fler som kan få avgångsbidrag

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor minskar från 2,6 till 2,4 olycksfall per 1 000 sysselsatta. De långvariga sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett hybridseminarium den 14 juni.

Läs referat, se filmupptagning och ladda ner rapporten

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter