Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Per Gustavsson, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, och Petter Ljungman, docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Kunskapsöversikt om arbete efter hjärtinfarkt

Dödligheten vid hjärtinfarkt har minskat och fler som drabbas kan fortsätta att arbeta. För att den som fått infarkt ska kunna arbeta igen behöver den fysiska arbetskapaciteten vägas mot kraven i arbetet och hänsyn tas till arbetsmiljön. Det visar den sammanställning som Per Gustavsson och Petter Ljungman nyligen presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer och se filmupptagning och presentation

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

Den 24 och 25 oktober gick arbetsmiljöevenemanget Gilla Jobbet av stapeln på Norra latin och Folkets hus i Stockholm. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och verktyg på denna arbetsmarknadens parters mötesplats för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Läs ett referat från evenemanget

Ny rapport om kortvarig sjukfrånvaro hos privatanställda arbetare

I gruppen privatanställda arbetare har kvinnor högre risk för korta sjukfall än män. För kvinnor upp till 36 år har den kortvariga sjukfrånvaron ökat över tid och det beror främst på ökad psykisk ohälsa. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 8 oktober.

Läs mer och se en filmupptagning av seminariet och en filmad intervju.

Ny rapport visar på bristande jämställdhet vid sjukskrivning

Kvinnor med en psykiatrisk diagnos sjukskrivs oftare än män med samma diagnos, trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Det visar en rapport från Riksrevisionen som Pathric Hägglund nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationen

Strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik

Bärbara datorer och smarta telefoner suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. Hur vi hanterar det beror ofta på hur tillgängliga vi förväntas vara för arbete på fritiden och för det privata på jobbet. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Calle Rosengren, Ann Bergman och Kristina Palm nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer, se presentation och filmupptagning

Anna Weigelt och Andreas Ek, analyaschef respektive statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

Läs mer, se filmupptagningar och presentation

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter