Talande exempel

Exempel på vad en anmälan kan innebära för den som drabbats av en olycka eller sjukdom. De talande exemplen kan visas på möten, användas i utskick eller läggas upp på intranätet. Det finns två versioner av varje exempel - en kort sammanfattning och ett längre bildspel som PowerPoint-presentation där ni själva kan fylla i kontaktpersoner hos er.

Filtrera talande exempel: