Så fungerar försäkringen vid sjukskrivning

Sjukförsäkringen AGS/AGS-KL är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan.

När kan jag få ersättning?

Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare och från dag 91 om du är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag. Tiden fram till dess betalar din arbetsgivare sjuklön. 

Det kan finnas undantag där arbetsgivaren betalar sjuklön längre eller kortare tid så det bästa är om du hör dig för på din arbetsplats. 

Läs mer om ersättning 

Vad kan jag få för slags ersättning?

Dagsersättning AGS – Privat sektor

När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från oss, som kallas dagsersättning, 12,5% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,3% av utbetald sjukpenning.

Dagsersättning AGS-KL – Kommunal sektor

När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från oss, som kallas dagsersättning, 12,887% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,746% av utbetald sjukpenning

Månadsersättning

Du kan få månadsersättning från AGS/AGS-KL när du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Den sjukpenninggrundande inkomst som du anmält till Försäkringskassan (när du insjuknade) bestämmer hur stor din månadsersättning blir. 

Exempel på månadsersättning AGS

Exempel på månadsersättning AGS-KL 

Hur länge kan jag få ersättning?

Dagsersättning kan du få som längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Månadsersättning kan du få under den tid som du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Gäller försäkringen till 65 eller 66 år?

Som anställd på ett privat företag eller inom kooperationen kan du få ersättning från sjukförsäkringen (AGS) som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Som anställd inom kommun, region, kommunalt företag eller Svenska kyrkan kan du få ersättning från sjukförsäkringen (AGS-KL) som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.

Bra att veta! Övre åldersgränser hos Försäkringskassan

Sjukersättning och livränta kan du få till och med månaden innan du fyller 66 år.

Sjukpenning och smittbärarpenning kan du få som längst i 180 dagar från och med den månad du fyller 71 år.

Till broschyr om sjukförsäkringen 

Till villkoren i sin helhet

 

Vem har sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL?

Försäkringen har du via din anställning. Den gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare (AGS) och för anställda inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL).

Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar under förutsättning att
- du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan, och att
- du varit arbetsför till 25 procent eller mer sedan minst en vecka.

Kan jag anmäla i efterhand?

Om du har missat att anmäla ett försäkringsfall kan du anmäla i efterhand. Om du var arbetslös när du blev sjuk, skicka med ett arbetsgivarintyg från den senaste anställningen innan du blev sjuk så går det fortare att utreda ditt ärende.

Kan jag anmäla när anställningen upphört?

Du kan omfattas av efterskydd efter att din anställning avslutats. Det innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla upp till 720 dagar efter att du avslutat din anställning. 

Läs mer om efterskydd