Anmäl arbetsskada

Läs om hur du anmäler och söker ersättning när du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall), eller om du får en arbetssjukdom. Alla tre händelserna kallas för arbetsskada.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Till anmälan behövs

  • Att du beskriver vad som hänt
  • Läkarintyg, om du har fått ett
  • Uppgift om dina kostnader
Person som sitter vid dator.
Person som sitter vid dator.

Det är den anställda som råkat ut för en arbetsskada som ska anmäla till oss. I första hand görs anmälan genom att logga in på Mina sidor med BankID. Den som saknar BankID kan göra anmälan genom att ringa till kundtjänst 0771-88 00 99 mellan 8 och 17 på vardagar.

Så går anmälan till för dig som anställd

  1. Du anmäler din arbetsskada till oss. Ange om det handlar om olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet, eller arbetssjukdom.

  2. När vi tagit emot din anmälan, börjar vi med att be din arbetsgivare bekräfta din anställning.

  3. Efter vi fått svar från arbetsgivare, börjar vi handlägga ditt ärende. Om vi behöver mer information i ärendet, hör vi av oss till dig.

  4. När vi är klara med utredningen får du besked om du kan få ersättning och hur mycket. Vi arbetar för att du ska få besked inom 14 dagar. Om vi behöver mer information kan det ta längre tid.

  5. Du får information om beslutet på Mina sidor och i ett brev som skickas till dig.

  6. Vi betalar ut eventuell ersättning.

Så går anmälan till för dig som arbetsgivare

Vi kommer att be dig som arbetsgivare om arbetsgivaruppgifter och anställningsuppgifter, om du inte redan lämnat dessa i samband med din anställdas anmälan.

Därefter börjar vi handlägga ärendet. I de flesta fall kan vi meddela beslutet till den anställda inom 14 dagar. Om vi behöver komplettera med mer information tar det längre tid.

Kom ihåg att du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkrings­kassan. Om det är allvarliga olyckor, tillbud och arbetsskador ska de även anmälas till Arbetsmiljöverket. Du loggar in på Försäkrings­kassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma e-tjänst. Läs mer på anmalarbetsskada.se.

Bra att veta! Arbetsgivare som använder IA-systemet har möjlighet att göra anmälan åt sina anställda där.

Vill du komplettera ett redan anmält ärende? Du kanske vill komplettera med information om kostnader eller skicka in ett läkarintyg? Det finns två sätt.

Komplettera digitalt

Logga in på Mina sidor med BankID. För att ladda upp dokument i ditt ärende behöver du klicka på "visa mer" intill ditt ärende, och sedan skrolla längst ner på sidan och välja "skicka dokument".

Logga in på Mina sidor

Komplettera via post

Om du inte kan komplettera digitalt kan du skicka dina dokument via post. Skicka dina dokument till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Kan du inte se dokument du skickat in?

När du skickar in dokument till oss kan det dröja ett par dagar innan dokumenten visas på Mina Sidor. Det beror på att dokumenten läggs in manuellt och inte laddas upp direkt.

Dina dokument hittar du sedan längst ner på Mina sidor.

När de anställda är sjukskrivna på grund av arbetsskada är det oftast inte arbetsgivaren som betalar avgifter eller premier till deras tjänstepension. Då kan vi göra det istället. När de anställda anmäler arbetsskada till oss utreder vi samtidigt om de har rätt till inbetalning till sin tjänstepension. De behöver inte ansöka om det separat.

Försäkringen heter Premiebefrielseförsäkring för den som är anställd som arbetare på ett privat företag eller inom kooperationen. Avgiftsbefrielseförsäkring har den som är anställd inom kommuner och regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan. Vi har ingen försäkring som gör inbetalningar till tjänstepension för statligt anställda.

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektiv­avtalet.

Illustration av penna

Olika sätt att göra anmälan

Du kan göra anmälan till våra för­säkring­ar via Mina sidor, telefon eller anmälnings­blankett

Logotyper för Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare anmäler hit

Arbetsmiljöverket och Försäkrings­kassan har en e-tjänst där du som är arbetsgivare kan logga in och anmäla arbetsskador.