Anmäl sjukdom

Här får du veta hur du anmäler sjukdom. Anmäl i första hand digitalt. Vi börjar handlägga anmälan så fort Försäkrings­kassan meddelat att de betalar ut sjukpenning.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Till anmälan behövs

  • Läkarintyg
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Person som sitter vid dator.
Person som sitter vid dator.

När den som är sjukskriven gör anmälan

För de grupper som har sjukförsäkringen (AGS eller AGS-KL) via jobbet, går anmälan till på följande sätt:

  1. I anmälan fyller man i uppgifter om sjukpenninggrundande inkomst och varför man är sjukskriven.

  2. När vi tagit emot anmälan ber vi Försäkringskassan bekräfta att de betalar ut sjukpenning.

  3. När vi fått svar från Försäkringskassan börjar vi handlägga ärendet. Om vi behöver mer information i ärendet hör vi av oss.

  4. Sedan ger vi besked om vi kommer att betala ut ersättning och hur mycket. Vi arbetar för att ge besked inom 30 dagar.

  5. Eventuell ersättning betalas ut i form av dagsersättning eller månadsersättning.

När arbetsgivaren gör anmälan

Arbetsgivare kan anmäla sjukdom för privat- eller kooperativt anställda arbetare som är sjukskrivna mer än 14 dagar. Arbetsgivare kan också göra anmälan för de grupper av tjänstemän som omfattas av sjukförsäkringen. Det finns tre sätt att göra anmälan:

  • En i taget via e-tjänster för arbetsgivare

  • En i taget via telefon

  • Flera samtidigt via fil

Arbetsgivare inom staten, kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan kan inte göra anmälan åt de anställda. De anställda gör själva anmälan om sjukdom.

Du behöver inte anmäla på nytt om du redan har ett pågående sjukförsäkringsärende. Om du vill komplettera ditt ärende, exempelvis med ett läkarintyg eller annan information, så kan du göra det digitalt genom att logga in på Mina sidor eller genom att skicka dem till oss via post.

Logga in som privatperson

Du som har ett sjukförsäkringsärende hos oss som du vill komplettera, loggar enklast in i Mina sidor och gör kompletteringen där.

Logga in på Mina Sidor

Logga in som arbetsgivare

Om du behöver komplettera ett pågående sjuk­försäkrings­ärende som handlar om en av dina anställda, gör du det enklast genom att logga in som arbetsgivare i våra e-tjänster.

Komplettera via post eller telefon

Det går också bra att komplettera via post till: Afa Försäkring, 106 27 Stockholm, eller att ringa oss på vardagar kl. 817 på 0771-88 00 99.

När man ansöker om ersättning från sjukförsäkringen gör man samtidigt anmälan om premie­befrielse­försäkring. Den försäkringen kan betala premier till tjänste­pensionen under sjuktiden om arbetsgivaren inte gör det. Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.