När du kan få ersättning

Sjukförsäkringen börjar gälla när du varit anställd i sammanlagt 90 dagar.

Du ska också:

  • ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • ha varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka när försäkringen ska träda i kraft.

När du räknar ihop hur länge du varit anställd får du räkna med tidigare anställning hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL, ITP eller KTP. Då kan du räkna med anställningar under två år innan din nuvarande anställning.

Mer information