Sjukförsäkring – läs mer och anmäl

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning.

Sjukanmälan? Se den här filmen först!

Se steg för steg hur anmälan går till. Få reda på vilka uppgifter du behöver lämna i anmälan.

Är du sjukskriven på grund av arbetsskada?
Läs mer och anmäl under Arbetsskadeförsäkring.

Har din sjukpenning från Försäkringskassan upphört?
Läs mer och anmäl under Förmån när sjukpenning upphört .

1

1 Gäller det dig?

Ja, sjukförsäkringen (AGS) gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare. Ersättning kan lämnas från dag 15 i sjukperioden.

När du varit sjukskriven 15 dagar kan du göra anmälan.
Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden.

Nej,
försäkringen gäller inte för dig som är anställd inom staten.


Fråga din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller på din arbetsplats. Du kan också titta i den här tabellen.

Ja, sjukförsäkringen gäller för denna sektor.

 • Tillsvidareanställd
  När du varit sjukskriven i 91 dagar kan du göra anmälan.
  De första 90 dagarna får de flesta sjuklön från sin arbetsgivare. Om du får sjuklön kortare tid gör du anmälan när du inte längre får sjuklön, men tidigast när du varit sjukskriven i 15 dagar.
 • Timanställd, arbetslös, beredskapsarbete eller vikariat
  Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden. När du varit sjukskriven i 15 dagar kan du göra anmälan.


Smittbärarpenning
Om du får smittbärarpenning från Försäkringskassan kan du göra anmälan redan dag 1. Särskilda regler gäller för AGS-KL under tid med smittbärarpenning för försäkringsfall som inträffar från och med 1 juli 2021. Det spelar ingen roll vilken typ av anställning du har eller om du är arbetslös.

Ja, anställda i Svenska kyrkan omfattas.

 • Tillsvidareanställd
  När du varit sjukskriven i 91 dagar kan du göra anmälan.
  De första 90 dagarna får de flesta sjuklön från sin arbetsgivare. Om du får sjuklön kortare tid gör du anmälan när du inte längre får sjuklön, men tidigast när du varit sjukskriven i 15 dagar.
 • Timanställd, arbetslös, beredskapsarbete eller vikariat
  Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden. När du varit sjukskriven i 15 dagar kan du göra anmälan.

Ja, sjukförsäkringen gäller för egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring.
Om du inte tecknat den kan du i vissa fall omfattas av sjukförsäkringen som gäller för de anställda i företaget. 

Läs mer om vad som gäller för egenföretagare

Nej, i normalfallet gäller inte försäkringen för privatanställda tjänstemän, men det finns undantag. Det gäller vissa tjänstemän inom detaljhandeln och vissa tjänstemän som omfattas av så kallat medarbetaravtal.

För att få mer information om vad som gäller för dig och vilket kollektivavtal du omfattas av kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

Nej, i normalfallet gäller inte försäkringen för kooperativt anställda tjänstemän, men det finns undantag. Fråga din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller på din arbetsplats.

 Läs om tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen

2

2 När gäller försäkringen?

Om du har fått sjukpenning en längre tid, smittbärarpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från oss.
Läs mer om när du kan få ersättning

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.
Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

4

4 Så anmäler du

Ta fram ditt läkarintyg - där finns uppgifter som du behöver för din anmälan. Om du ännu inte har ett läkarintyg kan du skriva i anmälningsformuläret vad du har för diagnos (vad du är sjukskriven för). Du kan komplettera med läkarintyg senare.

Du loggar in med BankID.

Bra att veta! När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).

Premiebefrielseförsäkring - om du är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring - om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om sjukförsäkringen.

Visa frågor och svar

Ta hjälp av ombud?

Har du funderat på om ett ombud ska hjälpa dig? Vi på Afa Försäkring har en skyldighet mot dig som kund att utreda och informera dig om ditt ärende. Det betyder att vi är aktiva i ärendet och ser till att du får den ersättning du har rätt till. Tanken är att du inte ska behöva ett ombud. Anmäl enkelt ditt ärende till oss så hjälper vi dig. Men om du ändå känner behov av stöd i ditt ärende kan du naturligtvis höra av dig till facket eller ett juridiskt ombud.