Egenföretagare

Nedan angivna företagare, make eller registrerad partner till företagaren, omfattas inte av försäkringsavtalet för anställda, och måste teckna Företagares egen AGS-försäkring för att omfattas av försäkringen.  

  • Samtliga ägare i företag som inte är en juridisk person
  • Samtliga delägare i handelsbolag
  • Komplementär i kommanditbolag
  • Aktieägare som äger minst en tredjedel av aktierna i aktieföretag (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner, förälder eller barn till aktieägaren)

Egenföretagare som är verksam i företaget och som inte tillhör någon av ovan angivna kategorier kan omfattas av försäkringsavtalet för anställda.