Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till den som du får från Försäkringskassan.

Du som är privatanställd kan ha rätt till ersättning för:

Sjukskrivning

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet och vid arbetssjukdom som visar sig från den 1 januari 2021. Vid olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall) kan inte ersättning för inkomstförlust lämnas. Arbetssjukdomen ska vara godkänd av Försäkringskassan alternativt vara upptagen på den så kallade ILO-listan och kvarstått i 180 dagar.

Du kan även få ersättning för inkomstförlust för framtiden som inte ersätts från annat håll.

Kostnader Du kan få ersättning för kostnader, till exempel för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Anmäl alla utlägg för kostnader till oss så utreder vi om du har rätt till ersättning. Från ersättningen för kostnader dras en självrisk som uppgår till 500 kr i varje skada. För att någon betalning ska göras ska det sedan återstå minst 100 kr (inkl. dröjsmålsränta).
Sveda och värk Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt. För att få ersättning vid arbetssjukdom behöver du inte vara sjukskriven i 30 dagar.
Bestående besvär Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.
Ärr Du kan få ersättning om du efter din skada har vanprydande ärr.
Tandskador Du kan få ersättning för förlust av tand.


Du som är kooperativt anställ kan ha rätt till ersättning för:

Sjukskrivning

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet och vid arbetssjukdom som visar sig från den 1 januari 2019. Vid olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall) kan inte ersättning för inkomstförlust lämnas. Arbetssjukdomen ska vara godkänd av Försäkringskassan alternativt vara upptagen på den så kallade ILO-listan och kvarstått i 180 dagar.

Du kan även få ersättning för inkomstförlust för framtiden som inte ersätts från annat håll.

Kostnader Du kan få ersättning för kostnader, till exempel för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Anmäl alla utlägg för kostnader till oss så utreder vi om du har rätt till ersättning.
Sveda och värk Du kan få ersättning för sveda och värk och det finns inga krav på att du ska ha varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt.
Bestående besvär

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

Ärr Du kan få ersättning om du efter din skada har vanprydande ärr.
Tandskador Du kan få ersättning för förlust av tand.

 

Du som är anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag kan ha rätt till ersättning för:

Sjukskrivning Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet och vid arbetssjukdom som visar sig från den 1 januari 2013. Vid olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall) kan inte ersättning för inkomstförlust lämnas. Arbetssjukdomen ska vara godkänd av Försäkringskassan alternativt vara upptagen på den så kallade ILO-listan och kvarstått i 180 dagar.

Du kan även få ersättning för inkomstförlust för framtiden som inte ersätts från annat håll.

Kostnader Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Anmäl alla utlägg för kostnader till oss så utreder vi om du har rätt till ersättning.
Sveda och värk Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt. För att få ersättning vid arbetssjukdom behöver du inte vara sjukskriven i 30 dagar.
Bestående besvär Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.
Ärr Du kan få ersättning om du efter din skada har vanprydande ärr.
Tandskador Du kan få ersättning för förlust av tand.

 

Du som är statligt anställd kan ha rätt till ersättning för:

Sjukskrivning Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet och vid arbetssjukdom som godkänts av Försäkringskassan, alternativt Afa Försäkring utifrån den så kallade ILO-listan, från och med den 1 oktober 2017. Arbetssjukdomen ska dessutom ha kvarstått i 180 dagar. Vid olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall) kan inte ersättning för inkomstförlust lämnas. Du kan även få ersättning för inkomstförlust för framtiden som inte ersätts från annat håll.
Kostnader Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Anmäl alla utlägg för kostnader till oss så utreder vi om du har rätt till ersättning. Ett karensbelopp på 100 kronor dras av från ersättningen.
Sveda och värk Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och vid färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt. Ersättning för sveda och värk vid arbetssjukdom som godkänts av Försäkringskassan, alternativt Afa Försäkring utifrån den så kallade ILO-listan, från och med den 1 oktober 2017 lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler.
Bestående besvär Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.a.
Ärr Du kan få ersättning om du efter din skada har vanprydande ärr. 
Tandskador Du kan få ersättning för förlust av tand.
Våld, misshandel och hot PSA-nämnden kan pröva skada till följd av våld eller misshandel. Ersättning kan då i enskilda fall lämnas för sveda och värk även vid kortare sjukskrivning. Någon karens dras då inte av från ersättningen för kostnader.