Glenn Christensen, försäkringsansvarig hos Silver & Stål i Vingåker.

Glenn Christensen arbetar med plåtpressning, men är också försäkringsansvarig på företaget.

Hjälper kollegor med försäk­rings­ären­den

Tidning - Trygg på jobbet

Glenn Christensen klippte fingret i plåtpressen. Nu hjälper han andra att få ersättning efter arbetsskador.

Trygg på jobbet, december 2022.

– Det här är själva hjärtat, det är här vi förser alla andra avdelningar med plåt, säger Glenn Christensen och visar pressen. Han har jobbat på Silver & Stål i Vingåker i 20 år. Silver & Stål har funnits på orten sedan 1958, men startades redan 1933 i ett garage på Hornsgatan i Stockholm. Företaget pressar och bearbetar plåt till färdiga produkter som till exempel sjukvårdsutrustning, men har även en stor tillverkning på uppdrag av andra. Tack vare tidigare erfarenhet inom industrin fick Glenn Christensen jobb här när hans tidigare arbetsplats lade ner verksamheten.

Det var som att skära smör med smörkniv och det gjorde inte ont.

– Jag hann aldrig gå arbetslös, det var bara att gå från det ena företaget till det andra. Men jag tror det är för att jag hade rätt kunskaper.

Det är också här i pressen som han skadat sina fingrar. För sju år sedan klippte han av en bit av lillfingret i en maskin med rondellsax. Skyddet mot själva saxen var trasigt och Glenns lillfinger kom för långt in när han la in plåten.

– Det var som att skära smör med smörkniv och det gjorde inte ont, konstigt nog. Det var först när jag låg på operationsbordet som smärtan kom.

Den gången blev det sex månaders sjukskrivning. Glenn var snabbt tillbaka och arbetade timmar, och såg till att hälsa på kollegorna och fika under perioden.

– Jag hade en bra handläggare på Försäkrings­kassan och jag ville ju jobba, så jag kunde jobba två, tre timmar om dagen med pappersarbete. Det blev en bra lösning.

Olyckan var framme

Några år senare var olyckan framme igen. Glenn skulle ta ut en plåt ur en maskin som höll på att byggas om när en bit av långfingret hyvlades av. Medan såret läkte sjukskrevs han i tre månader.

– Jag har ingen känsel i långfingret och båda de skadade fingrarna blir snabbt kalla. Styrkan i handen har också blivit mycket sämre.

Han fick ut pengar från Afa Försäkrings arbetsskade­försäkring, men är oenig med invaliditetsbedömningen.

– Jag fick tre procents ersättning för fingret, men min sjukgymnast menar att jag har tappat mycket mer än så. Man lyfter väldigt mycket med de sista fingrarna och där har jag ingen kraft i det som är kvar av lillfingret. Även jag som jobbar med för­säkring­ar tycker att det kan vara svårt att formulera sig på rätt sätt.

Därför uppmanar han alltid personer som söker ersättning att ringa och prata med Afa Försäkrings handläggare om det känns svårt att formulera sig.

– Tidigare kunde jag ringa å andras vägnar, men det får man inte göra efter GDPR-lagstiftningen. Men jag hjälper gärna till med allt annat, eftersom jag har kunskap om för­säkring­ar vet jag precis hur jag ska gå till väga, och den kunskapen delar jag gärna med mig av. Inte bara till mina kollegor på jobbet utan till alla som frågar.

Glenn började jobba tidigt

Glenns yrkesbana började tidigt. Han är född i en fiskarfamilj på Bornholm. När han var åtta år frågade pappan vad han ville bli.

– Kock eller smed, svarade jag. Som 15-åring slutade jag skolan och tog jobb på sjön, men inte hos min pappa. Sedan utbildade jag mig till kock och gick på sjön igen, den här gången som kock och fiskare på en fisketrålare.

Sedan blev han ”smed” ändå, eller i alla fall verkstadsarbetare. Han träffade en kvinna och flyttade till Sverige. På sitt förra jobb fick Glenn frågan om att bli försäkringshandläggare för IF Metall.

– Det var 1996 och jag har inte missat ett år som rådgivare efter det. Fast nu har det bytt titel till försäkrings­informatör.

Han har ett kontor på jobbet där han kan prata ostört med dem som vill.

– Min dörr står alltid öppen. Om någon vill ha en genomgång så kan jag ta den tid som krävs emellanåt, vilket känns bra. Det är tack vare min arbetsgivare och LO som det är möjligt.

Man kan alltid söka pengar

Förutom individuell rådgivning brukar Glenn informera de olika avdelningarna när han har gått en utbildning.

– Det som gör mig glad är om man kan hjälpa någon att få pengar som de inte visste att de hade rätt till. Och man kan alltid söka pengar, ett säkert sätt att inte få ut något är att inte ens söka. Sedan pratar jag aldrig om belopp, det är upp till försäkringsbolagen att bedöma.

– Jag brukar också påpeka hur viktigt det är att anmäla alla skador. Skadan måste finnas registrerad för att man ska kunna få ut några pengar.

Han ger ett exempel med en kollega som halkade på en isfläck.

– Jag frågade om han hade anmält skadan till Försäkrings­kassan och Arbetsmiljöverket. Nej, sa han, det var ingen som såg.

Jag svarade honom att det här kan innebära att du går och har ont i ryggen i flera månader, så anmäl direkt. Och då gjorde han det.

Förutom de skador Glenn själv ådragit sig är Silver & Stål ganska förskonade från arbetsolyckor.

– Vi har inte de stora arbetssjukdomarna som man annars kan se inom industrin. Det har varit några vibrationsskador och vita fingrar. Alla tillbud anmäls och så tar vi fram åtgärder. Jag upplever att kunskapen kring arbetsmiljön och hur man ska tänka förebyggande blir allt bättre. Samtidigt jobbar vi med plåt och det är svårt att få bort alla skador. Jag jämför med att skala potatis, det är alltid någon som skär sig.

Tunga lyft är en risk

Ett riskmoment som finns är tunga lyft. Glenn arbetar med plåtar som väger sju kilo. Varje plåt lyfts två gånger när den ska pressas.

– Vi lyfter 700 sådana plåtar per skift, en kollega räknade ut att det blir 8 000 kilo på en dag. Man behöver inte direkt gå till gymmet efter arbetet.

På en del maskiner har företaget installerat lyftordningar och andra hjälpmedel, men det är inte möjligt för alla moment. En lösning är i stället att de anställda får rotera mellan jobben.

– Av oss tio personer som jobbar på pressen kan sex köra alla maskiner. Arbetet blir också varierat eftersom vi tillverkar olika saker till många olika företag. Det är inte linjetillverkning, utan olika i perioder.

– När min son föddes körde personalen förbi en sjukhusvagn och jag sa: Den där har jag gjort. Det är roligt att se produkterna i verkligheten.

Text: Karin Janson
Foto: Kristina Sahlén

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Så funkar arbetsskade­försäkringen

  • Vid olycksfall i arbetet, eller vid olyckor till eller från jobbet som beror på en kortvarig, ovanlig och oförutsedd händelse som fall, benbrott eller skärskador.

  • Den gäller också vid olyckor som sker vid hemarbete om den har samband med själva arbetet.

  • Vid arbetssjukdom som beror på något skadligt i arbetsmiljön under en längre tid som påverkar hälsan. Exempelvis tungt arbete, buller eller farliga ämnen.

Mer om arbetsskade­försäkringen

Trygghets­försäkringen vid arbetsskada, TFA, ger skydd för en stor majoritet i svenskt arbetsliv. Den skapades av arbets­marknadens parter för att arbetstagare inte skulle behöva driva civilrättsliga processer mot sina arbetsgivare. Själva grundtanken med försäkringen är att ingen ska drabbas ekonomiskt vid en arbetsskada.

Arbetsskade­försäkringen ersätter väldigt mycket, men det finns också saker som den inte ersätter. Exempelvis är det ibland svårt att bedöma vad som är ett olycksfall på jobbet och vad som inte är det. Reglerna kring arbetsskada är också andra vid distansarbete från hemmet.

Fallolyckor är vanligast

Den vanligaste typen av skada beror på fallolyckor. För personer som skadar sig allvarligt fungerar försäkringen på flera nivåer. Den ersätter direkt den förlorade arbetsinkomsten som uppstår. Den ersätter också för sveda och värk, medicin- och läkarvårdskostnader och invaliditet. Kan den skadade inte fortsätta arbeta efter skadan eller tvingas byta arbete ersätter försäkringen den inkomstförlust som uppstår som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Drabbade ska kunna leva som tidigare i den mån det är möjligt. Därför ersätter försäkringen också till exempel för viss skötsel av hus och trädgård. Dessutom kan den ersätta efterlevande till personer som avlidit till följd av arbetssjukdomar.

Läs fler artiklar ur Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi även publicerat här på webben.