6 000 elever ska utbildas i Byggbranschens Säkerhetspark

Pressmeddelande
9 december 2021klockan 07.30

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Pandemin har påverkat möjligheten till fysiska besök, men nu börjar utbildningarna och studiebesöken komma igång igen. Nyligen besökte Afa För­säkring parken för att uppleva verksamheten på nära håll.

– Under hösten har verksamheten tagit ny fart och börjat kunna ta emot alltfler för utbildning och studiebesök, så den senaste tiden har det varit fullbokat. Genom vårt samarbete med Afa Försäkring kan numera även utbildningar inom bygg och anläggning komma hit, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och ledamot i Byggbranschens Säkerhetsparks styrelse.

Byggbranschens Säkerhetspark nära Arlanda flygplats har funnits sedan 2019 och initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Verksamheten riktar sig till hela byggbranschen och utbildningar inom bygg och anläggning.

Afa Försäkring möjliggör att 6 000 utbildas

Samarbetet med Afa Försäkring påbörjades för ett år sedan, men har under pandemin haft begränsade möjligheter att vara igång. Nu när verksamheten rullar igen har även Afa Försäkring, som finansierar samarbetet, besökt parken och Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, är en av de som var där.

– Det finansiella stöd som Afa Försäkring står för, möjliggör att verksamheten kan utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda skolor och utbildningar inom bygg och anläggning möjlighet att besöka parken gratis för utbildning och studiebesök. Målet är att under tre år få 6 000 elever, studenter och lärare att komma dit, säger Susanna Stymne Airey.

– Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Detta är tydligt när vi analyserar statistiken i Afa Försäkrings skadedatabas.

– Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning inför sin praktik och kommande arbetsliv, säger hon.

Beteenden och attityder påverkar säkerheten

– Under handledning vid fysiskt uppbyggda stationer och scenarion som är vanliga i branschen, får de som utbildas reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen, säger Berndt Jonsson.

– Stationerna och den pedagogiska metoden är väldigt imponerande. Exempel på några stationer jag fick uppleva under besöket, var hur buller och arbete vid höjd påverkar arbetsmiljön, berättar Susanna Stymne Airey.

Röster från deltagare

Så här säger ett par deltagare efter utbildningen och studiebesöket:

”Man blir mer uppmärksam och medveten om hur situationen ser ut på bygget när det gäller risker i arbetsmiljön.”

”Det är bra att få med sig det här, hur man ska bedöma och åtgärda risker som finns på bygget. Den här kunskapen ska alla ha.”

Här kan du läsa mer om vad deltagarna säger om utbildningen

Mer information:

Aktiva aktörer i detta samverkansprojekt är förutom anställda i Byggbranschens Säkerhetspark även ByggföretagenGalaxen Bygg och Byggbranschens Yrkesnämnd

Läs mer om samverkansprojektet på Afa Försäkrings webbplats

Kontakt:

Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen: 060-16 09 63, berndt.jonsson@byggforetagen.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.