Aktuella statistikrapporter

Varje år publicerar vi statistikrapporter baserat på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. I rapporterna presenterar vi både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men också olika specialområden.

Se en film om rapporten Fallolyckor – allvarliga arbetsolycksfall

Längd: 45 sekunder

Se en film om rapporten Skolans pedagoger

Längd: 45 sekunder.

Se film om vår skadedatabas

Längd: 2:24 minuter.