Aktuella statistikrapporter

Varje år publicerar vi statistikrapporter baserat på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. I rapporterna presenterar vi både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men också olika specialområden.

Se film om vår skadedatabas

Längd: 2:24 minuter.