Röster från deltagare

Så här säger deltagare som besökt Byggbranschens Säkerhetspark.

Christian Ambrosio och Mohammed Taha Al Hakem utbildar sig till byggnadsingenjörer på Nackademin i Uppsala. Tillsammans har de besökt Byggbranschens Säkerhetspark och genomgått deras utbildning i syfte att lära sig mer om rutiner som skapar trygghet på jobbet och annan arbetsmiljökunskap som bidrar till säkerhet på byggarbetsplatsen.

Christian, 27 år:
deltagare_christian_ambrosio_170x210.jpg
– Man ska inte behöva skada sig på bygget eller i värsta fall dö på bygget.

– Jag har inte tidigare erfarenhet av bygg, så det här ingår i utbildningen. Jag har fått syn på olika situationer som jag inte haft förut. Under produktion till exempel, jag har fått en bättre förståelse för vad som kan hända och hur man ska hantera risken. Man blir mer uppmärksam och medveten om hur situationen ser ut på bygget när det gäller risker i arbetsmiljön.

 

Mohammed, 29 år:
deltagare_Mohammed_Taha_Al_Hakem_170x210.jpg
– Jag tycker det var jättelärorikt. Jag jobbade tidigare i branschen som målare, så jag blev lite förvånad här att det finns utrustningar som jag inte hade hört talas om. Som nackkudden som man kan använda som målare, så man slipper nackskador och sånt.

– Det sociala arbetslivet pratas det om i utbildningen, vilket jag tycker är jättebra att ta med sig till framtida yrke i den rollen som vi kommer att ha, som arbetsledare. Det är bra att få med sig det här, man kan dela med sig av det i ledningsgruppen, hur man ska bedöma och åtgärda risker som finns på bygget. Det har gett mig nya idéer som kommer att hjälpa mig att kunna få högre status i framtiden, för den här kunskapen ska alla ha.