En människa och en robot håller varandra i handen.

Hur ska tekniken samspela med människorna? Nio olika forsknings­projekt kring AI ska ge svar på den frågan.

Nu kommer robotarna!

Tidning - Trygg på jobbet

Artificiell intelligens och automatisering påverkar redan mångas arbetsliv. Men hur?

Trygg på jobbet, mars 2023.

Med start i februari i år finansierar arbets­marknadens parter genom Afa För­säkring nio olika forsknings­projekt kring AI, robotisering med 38 miljoner kronor. Fokus i de olika projekten är hur tekniken ska samspela med människorna.

Ett exempel ur floran av projekt är om tekniken påverkar hur vårt engagemang för arbetet ser ut. Sedan tidigare är det känt att bristande engagemang är ett stort problem i arbetslivet. Men det saknas kunskap om huruvida användandet av till exempel AI skapar större eller mindre meningsfullhet.

Fokus på teknikens samspel med människorna

Andra exempel är hur digital teknik som tillsynskameror och duschrobotar kan användas i äldreomsorgen, hur det påverkar arbetsmiljön att få en robotkollega eller hur intelligent automatisering påverkar HR-medarbetares arbetsmiljö.

– Projekten som har fått medel kommer tillsammans att ge en fördjupad bild av hur arbetsmiljön och hälsan hos anställda i privat sektor påverkas av de här nya teknikerna. Vi på Afa För­säkring är stolta över att kunna bidra till att kunskapsluckor fylls med ny forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings forsknings- och utvecklingsavdelning.

Projekten kommer att ge en fördjupad bild av hur arbetsmiljön och hälsan hos anställda i privat sektor påverkas av de här nya teknikerna.

Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings forsknings- och utvecklingsavdelning

Artikel från Trygg på jobbet mars 2023

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Forskning som vi finansierar

Anders Carlestam och Marcus Lindgren har tagit ett stort ansvar för att förbättra arbetsmiljön i fabriken.

Forskningen som gjorde fabriken säkrare

Fler och fler blev sjuka. När miljöskyddsinspektören slog larm om att det kunde ha med skärvätskor att göra tog flygmotortillverkaren GKN Aerospace tag i problemet.

Afa Försäkring

38 miljoner till FoU-projekt om AI

Nio forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU-projekt, får 38 miljoner av Afa För­säkring i FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens.