Undervisning vid Byggbranschens Säkerhetspark

Håcan Eskilsson, utbildare på Säkerhetsparken, berättar om dagen. Anläggningen består av en mängd realistiska stationer och miljöer med riktiga verktyg och maskiner.

Byggbranschens Säkerhetspark ger kunskap redan i gymnasiet

Tidning - Trygg på jobbet

Kunskap, förståelse och grund­läggande värderingar skapar en säkrare arbetsdag. Byggbranschen har insett att det gäller att börja i tid – redan på gymnasiet.

Trygg på jobbet, juni 2022.

Den här morgonen är det fullt hus på Byggbranschens Säkerhetspark precis intill Arlanda flygplats. Medan de tidiga planen landar på andra sidan stängslet pågår utbildning för Trafikverket och vid 9- tiden rullar en gymnasieklass från Westerlundska gymnasiet i Enköping in på området i en chartrad buss. Eleverna går sina sista veckor på Bygg- och anläggningsprogrammet. Flera av dem har redan en fot inne i arbetslivet och många av de andra kommer mycket snart att lämna skolans trygga miljö för att ta steget ut i verkligheten och vuxenlivet.

Ni kommer att få testa en massa saker i dag,
för det är roligare än att bara lyssna.

De har valt lite olika inriktning på sin utbildning – träarbetare, betongarbetare, målare, sprängare. Det här innebär att de alla kommer att ha skilda funktioner på framtida byggarbetsplatser och de kommer att komma in i projekten och på byggena vid olika tidpunkter. Men de kommer alla att på ett eller annat sätt ha sin arbetsvardag i en miljö som inte är helt ofarlig. Och det är just därför de är här i dag.

De ska få en halvdagsutbildning i arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, även om tonvikten ligger på det praktiska. Anläggningen består nämligen av en mängd realistiska stationer och miljöer med riktiga verktyg och maskiner.

Fokus och passa tider

Dagen börjar dock i klassrummet, där utbildaren Håcan Eskilsson inleder. Han har en bakgrund som målare och gymnasielärare. Han får snabbt upp humöret hos de lite morgontrötta gymnasisterna genom att få dem att prata om att skolan snart är slut för deras del.

– Ni säger att det ska bli skönt. Men vet ni vilka två saker som är viktigast för att ni ska få jobb?

En av eleverna får rummet att skratta till genom att svara: ”Jobba fort!”

– Nja, jag tänkte mer på två andra saker. Att passa tider är otroligt viktigt i branschen. Ni har kanske börjat vid 8.30 i skolan, nu kan det bli två eller tre timmar tidigare än så. Är man inte i tid ställer man till problem för sina kollegor, plus att man kan bli av med jobbet om det upprepas. Det andra är att man har intresse för sitt yrke. Tycker man något är roligt så är det lättare att bli bra på det. Därför kommer ni att få testa en massa saker i dag, för det är roligare än att bara lyssna.

Men de börjar med lite diskussioner om fokus och så kallad ”andlig frånvaro”, som inte är helt ovanligt i byggbranschen. Det vill säga att man är närvarande fysiskt, men inte riktigt på plats mentalt.

– Ni måste prata med varandra om hur ni mår. Det är viktigt och minskar risken för olyckor. Att berätta saker för varandra kan rädda liv. Det kan vara superviktigt för kollegorna att veta om du är allergisk mot något eller om du har diabetes, till exempel, säger Håcan.

Det känns väldigt meningsfullt att möta dessa
ungdomar som är på väg ut i verkligheten.

Klassen delas upp i två grupper och ger sig ut på anläggningen. Efter en gemensam uppvärmning får vår grupp testa vilken skillnad medvetenhet om buller kan göra. Håcan demonstrerar en så enkel sak som vad en gummimatta i botten av en metallcontainer kan göra.

En av eleverna får kasta metallskrot i två olika behållare – en med och en utan gummiduk. Otrolig skillnad! Vi får också uppleva hur mycket en bullerduk kan sänka högfrekventa ljud av en stenkap – från 95 dB till 75.

Nästa station handlar om säker byggnadsställning. På ena sidan av ”testhuset” på anläggningen finns riktigt uselt uppförda ställningar och på den andra säkra ställningar. Eleverna får diskutera och peka på brister innan vi tar oss upp på taket via den säkra ställningen.

Att jobba på tak eller på hög höjd är också ett vanligt förekommande moment för många yrkesgrupper. Håcan går igenom hur man gör om en kollega ramlar från taket och blir hängande i sin sele.

– Ska man fira upp eller ner kollegan, tror ni?

Vilda gissningar åt båda hållen. Håcan förklarar:
– Ner är oftast bäst. Om personen är skadad är det bättre att få komma ner på marken än att hissas upp igen och sedan behöva bäras ner via byggnadsställningen.

Stationerna betas av i rask takt: ergonomi, risker med grävda schakt, vibrationer och ordning på arbetsplatsen. Den senare väcker lite extra munterhet för där får eleverna testa att ta sig genom en stökig gatumiljö där byggarna har slarvat med allmänhetens miljö – med förbundna ögon. Det snubblas och skrattas och det verkar som att poängen går hem – byggarbetsplatsen ska inte bara vara säker för byggarbetarna utan även för andra, som kan vara både rörelsehindrade och ha nedsatt syn, till exempel.

Viktigt med säkert avstånd

När vi passerar några riktigt rejäla stenbumlingar är det dags för Arthur Pettersson att få glänsa lite. Han utbildar sig till sprängare för att gå i sin fars fotspår. Stenarna ska användas till en station som handlar om sprängsten med mera. Håcan frågar Arthur lite om riskerna vid sprängningsarbete.

– En av riskerna är att det kan finnas dynamit kvar i stenen som inte har utlösts. Det är också viktigt med sprängmattor och ett rejält säkerhetsavstånd. Men det kan vara svårt, för ibland ska vi ju spränga precis intill ett hus.

Arthur och klasskompisen Emma Jakobsson, som utbildar sig till målare, är nöjda med besöket i Säkerhetparken.

– Det är bra att vi får lära oss sånt här redan från början, medan vi går i skolan. Det är lite sent att börja tänka på ergonomi om 20 år för att motverka en förslitningsskada, säger Emma.

Hur ser ni på framtiden i era yrken?

– Min pappa har som sagt ett sprängbolag där jag redan är arbetsledare. Tanken är att jag ska ta över på sikt. Jag har jobbat med pappa så länge jag kan minnas, säger Arthur.

– Jag har också redan fått jobb på en målarfirma där jag gjort praktik under utbildningen. Det ska bli roligt att börja jobba och skönt att tjäna egna pengar, säger Emma.

Det har blivit dags för avfärd mot Enköping igen, klassen hoppar på bussen och rullar ut från anläggningen. Håcan och kollegan Björne Karlsson är nöjda med dagen och med klassen. Det var en lyckad utbildning och ett bra besök. Oftast är gymnasieeleverna väldigt trevliga att ha att göra med och besöken är många. Efter en nedgång under pandemin är det nu en strid ström av gymnasieklasser från olika delar av landet som kommer till Säkerhetsparken.

– Vi kan ha två klasser om dagen ibland. Det är kul att se hur olika grupperna är – vissa är lite blyga, andra modigare. Överlag känns det väldigt meningsfullt att möta dessa ungdomar som är på väg ut i verkligheten.

Får ni höra mycket om deras första möten med branschen?

– Efter ett tag brukar det komma historier om vad de har varit med om på sin praktik. Oftast är eleverna mer öppna med sådant än vad företagen som går utbildningen är. Min förhoppning är ju att eleverna, med den här utbildningen i ryggen, ska våga påpeka för sina handledare när något inte sköts på rätt sätt. Då har vi vunnit mycket.

Text: Per Cornell 
Foto: Kristina Sahlén 

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, juni 2022.  Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Så bidrar Afa För­säkring

Afa För­säkring bidrar genom ett flerårigt samarbete:
Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Detta är tydligt när man analyserar statistiken i Afa Försäkrings skadedatabas.
– Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning inför deras praktik och kommande arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef Enhet Förebygga på Afa För­säkring.

Säkerhetsparken

  • Säkerhetsparken är en anläggning på 15  000 m2 där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteenden och attityder. Den drivs av en ekonomisk förening med många bolag inom branschen som medlemmar, bland annat Byggföretagen, Byggbranschens Yrkesnämnd och Galaxen Bygg.

  • Afa För­säkring sponsrar och Byggbranschens Säkerhetspark har ett samarbetsprojekt som pågår mellan 2020 och 2024 som gör det möjligt för byggelever från gymnasier, YH-skolor, universitet och vuxenutbildningar att besöka parken kostnadsfritt. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar med koppling till byggbranschen möjlighet att reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten. Genom samarbetet vill man skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

  • Galaxen Bygg är ett branschinitiativ som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet inom byggbranschen. De har tagit med ett besök i Byggbranschens Säkerhetspark i det utbildningspaket de skapat för gymnasieskolor. Från och med det här läsåret ingår ett besök i Byggbranschens Säkerhetspark som ett obligatorium för elever i årskurs 3 på bygg- och anläggningsprogrammet. Till en början innebär det att alla elever i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland och Stockholm kommer att besöka Säkerhetsparken i årskurs 3. Om pilotprojektet faller väl ut kommer det att utvidgas till hela landet.

  • Här finns mer information om Byggbranschens Säkerhetspark

    .

Kvinna på studiebesök i Byggbranschens Säkerhetspark lyssnar till introduktion av studiebesöket.

Olycksstatistik från byggbranschen

De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.