Kan AI vara till hjälp inom äldrevården

Kan AI vara till hjälp inom äldrevården eller fortsätta skriva dina rapporter när du behöver göra annat?

Foto: Shutterstock

AI med människan i fokus

Tidning - Trygg på jobbet

AI-stöd blir allt vanligare på våra arbetsplatser. Men hur påverkar det arbetsmiljön? Trots att AI är så hett saknas det kunskap på området. Det ska professor Åsa Cajander och hennes team i Uppsala ändra på.

Trygg på jobbet, juni 2023.

Redan i dag påverkas många branscher av artificiell intelligens och i framtiden kommer förmodligen de flesta jobb att ha någon form av AI involverad. För AI kan öka produktiviteten, spara tid och resurser och det kan automatisera och ta bort tristessen kring rutinmässiga uppgifter. Men hur påverkar AI vår arbetsmiljö? Detta är förvånansvärt outforskat.

– Vi står inför en massiv förändring. Teknikutvecklingen går så fort och är driven av marknaden och ett slags optimism, men vi måste få med de mänskliga perspektiven och ha koll på hur vi ska bete oss, säger Åsa Cajander, professor på institutionen för informationsteknik vid Umeå universitet.

Ska undersöka hur engagemanget påverkas

Tillsammans med sitt forskarteam Rebecca Cort, Jessica Lindblom och två doktorander ska hon bland annat undersöka hur arbetsengagemanget påverkas när man inför automatisering, robotisering och artificiell intelligens på arbetsplatser inom IT-branschen, lantbruks- och metallindustrin.

– AI skapar stora möjligheter att ta bort monotona, tråkiga eller farliga arbetsuppgifter. Samtidigt finns en risk att tappa medarbetarnas engagemang och arbetsglädje när AI tar över vissa delar av jobbet. Därför är det viktigt att ta reda på hur man designar AI-system för att få användare att känna sig engagerade och inspirerade, säger Åsa Cajander.

Vi måste få med de mänskliga perspektiven och ha koll på hur vi ska bete oss.

Åsa Cajander, professor på institutionen för informationsteknik vid Umeå universitet.

En annan risk är ökad stress och minskad känsla av kontroll över sina arbetsuppgifter när AI blir ens nya kollega. Ett sätt att komma till rätta med det är att involvera medarbetarna i ett tidigt skede.

– Här kan man överföra mycket från det vi vet kring digitalisering, nämligen hur viktigt det är att involvera medarbetare, HR och fackliga organisationer redan från start när man inför ny teknik på arbetsplatsen. Det räcker inte att företagets tekniker har hand om AI implementeringen, alla måste vara med.

Det är bra att skynda långsamt

Och missa inte att tänka igenom vad ni ska ha tekniken till. Det är lätt att ryckas med när alla ska börja med AI, men det är bra att skynda lite långsamt så att man inte tappar bort människan som ska använda tekniken, menar Åsa Cajander.

– Ta en funderare på era behov och vad ni vill förbättra. Utgå från detta, inte från tekniken, och se till att få med människan. Då har AI stor potential att öka både trivsel och effektivitet.

AI på jobbet – så kan den hjälpa och stjälpa

Minska stress: AI kan minska stress och tristess på arbetsplatsen genom att ta över uppgifter som är monotona, repetitiva och tråkiga för människor att utföra.

Förhindra olyckor: AI kan förutse risker och förhindra olyckor. AI kan även förbättra säkerheten genom att utföra de uppgifter som är farliga för människor.

Engagemanget: Det finns många arbetsmiljöfördelar med AI men det finns även en risk att AI urholkar det som känns kul och minskar engagemanget i jobbet.

Transparensen: Det är viktigt med transparens så att medarbetarna har tillit till och förstår grunderna för de rekommendationer som kommer från AI och kan tolka dem rätt.

Etik och ansvar: Vem tar ansvar för att de beslut som AI gör blir etiskt rätt? När företag integrerar AI-verktyg behöver man ha ett ramverk och en uppförandekod att följa.

Ojämlikhet: AI kan leda till ökad ojämlikhet på arbets­marknaden om det inte görs tillgängligt för alla eller om det implementeras på ett felaktigt sätt.

Människan i fokus: Sätt människan i fokus och utgå från era behov, inte från tekniken, när ni inför AI på arbetsplatsen.

Text: Karin Cedronius
Foto: Privat, Shutterstock

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, juni 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Fler artiklar om AI

Afa Försäkring

38 miljoner till FoU-projekt om AI

Nio forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU-projekt, får 38 miljoner av Afa För­säkring i FoU-programmet Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens.

En människa och en robot håller varandra i handen.

Nu kommer robotarna!

Artificiell intelligens och automatisering påverkar redan mångas arbetsliv. Men hur?