två personer på promenadmöte utomhus

7 sätt att få in rörelse på kontoret

Tidning - Trygg på jobbet

Att få in rörelse under arbetsdagen har en stor effekt på både koncentration och cirkulation. För att lyckas krävs delaktighet, menar experten Charlotte Wåhlin.

Trygg på jobbet, mars 2023.

Aktivitetsnivån på ett kontor kan se väldigt olika ut. Vissa är med i löpargrupper på lunchen och åker Vasaloppet tillsammans, andra rör sig mindre.

– Som arbetsgivare kan man tänka sig ett smörgåsbord, där det finns något för alla. De som vill tävla och delta i lopp tillsammans kan uppmuntras till det medan andra kanske tycker att det är trevligare med en tipspromenad eller ett promenadmöte, säger Charlotte Wåhlin, docent och ergonom inom arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet.

Pauser minskar stressen

Om vi tar pauser och rör på oss varje halvtimme får vi en stunds återhämtning, stressen minskar, koncentrationen blir bättre och genomblödningen ökar i musklerna. Rörelse ger också förbättrade insulinnivåer.

– Man måste skapa en kultur på arbetsplatsen där cheferna stödjer möjligheten till rörelse, till exempel att man hinner ta paus, att man kan välja cykel i stället för bil och så vidare.

Det är viktigt att få medarbetarna delaktiga kring val av fysisk aktivitet och återhämtning.

Charlotte Wåhlin, docent och ergonom inom arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet

Variation i arbetsuppgifter är bra

Ett bra första steg är att göra en riskbedömning av arbetsinnehållet med en handlingsplan. Försök att skapa variation i arbetsuppgifterna med inslag av rörelse under dagen.

– Det kan man sedan följa upp i till exempel en samverkansgrupp. Det är viktigt att få medarbetarna delaktiga kring val av fysisk aktivitet och återhämtning. Vad skulle de önska? Vad har de för förslag? Och ta gärna in en hälsoinspiratör som stöd i arbetet.

Små förändringar kan ge stora skillnader, menar Charlotte Wåhlin.

– Åtgärder som mötesstruktur, utrustning och flexibilitet i schemat kan ha stor positiv påverkan. Men individen måste ha ett handlingsutrymme och stöd från chefer för att lyckas.

Text: Karin Cedronius

Foto: Shutterstock, privat

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Ladda ner Varje rörelse räknas

Boken Varje rörelse räknas, av Mai-Lis Hellénius, finns att ladda ner utan kostnad på framjafys.se

Så ökar ni rörelsen på kontoret

  1. Kartlägg. Gör en riskanalys. Hur ser det ut hos oss? Vilken typ av belastning har vi, är det stress, mycket stillasittande, ensidiga arbetsmoment, tunga lyft eller annat?

  2. Anpassade åtgärder. Till exempel ökad rörelse vid stillasittande och möjlighet att stänga om sig och pausa vid hög fysisk och mental belastning, flexibelt schema.

  3. Skapa kultur för rörelse. För att lyckas är det viktigt att det finns utrymme i schemat för pauser även under stressiga perioder, och att chefen är engagerad och stöttande.

  4. Smörgåsbord. Se till att det finns något som passar alla och involvera medarbetarna i idéarbetet.

  5. Uppföljning. Prata kontinuerligt om hur gruppen tycker att det går att bryta stillasittandet och ta upp det under medarbetarsamtal. Vissa tycker om att få frågan, andra inte, så ta det varsamt. Men alla behöver rörelse och återhämtning för att må bra.

  6. Strategisk nivå. Börja mäta frisknärvaron och se till att så många som möjligt får gå arbetsmiljö­utbildningar. Lyft frågan om minskat stillasittande på arbetsplatsträffar.

  7. Förändra organisationen. Ibland behövs större förändringar, till exempel att man ser över sina vinstkrav eller traditioner till förmån för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Kan ni införa träning som arbetsuppgift?

Mer läsning om kontorsjobb

Afa Försäkring

Experternas tips för att öka närvaron på kontoren

Många kontor gapar tomma när allt fler kan och får jobba hemma. Men vissa saker riskerar att gå förlorade när man inte träffas. Vi ställde en fråga om distansarbete till tre experter.

Medarbetare arbetar koncentrerat runt skrivbord på kontor

Varning för stillasittande

Kontorsarbetare sitter för mycket. Men det räcker inte med att erbjuda höj- och sänkbara skrivbord för att komma åt problemet. I stället krävs organisatoriska åtgärder kombinerat med individuellt anpassade insatser.