Experternas tips för att öka närvaron på kontoren

Tidning - Trygg på jobbet

Många kontor gapar tomma när allt fler kan och får jobba hemma. Men vissa saker riskerar att gå förlorade när man inte träffas. Vi ställde en fråga om distansarbete till tre experter.

Trygg på jobbet, mars 2023.

Pandemin och det påtvingade distansarbetet för vissa yrkesgrupper har lett till stora förändringar i synen på platsen för arbete. Det är inte längre självklart att komma till arbetsplatsen och många chefer ser med viss oro på vad det här betyder för gemenskapen, kreativiteten och kulturen på arbetet.

Här delar tre experter med sig av några tankar och tips kring hur man kan locka tillbaka folk till kontoren.

Vad tror du kan få folk tillbaka till kontoren?

Adesuwa Amorede, forskare inom distansarbete, Mälardalens högskola:

– Det vi har sett i vår studie kring distansarbete är att många upplever att de hela tiden blir störda i sitt flow på kontoret. De har helt enkelt svårare att vara produktiva på kontoret. Så en viktig fråga är att skapa utrymme för fokuserat arbete på kontoren.

– I studien ser vi också att det de saknar när de arbetar på distans är gemenskapen. De förlorar kontakten med sin organisation och känner sig inte längre som en del av ”familjen”. Det finns alltså mycket att göra kring gemenskap – både arbetsrelaterat och mer sociala aktiviteter, säger Adesuwa Amorede, forskare inom distansarbete, Mälardalens högskola.

En viktig fråga är att skapa utrymme för fokuserat arbete på kontoren.

Adesuwa Amorede

Sara Abrahamsson, ansvarig för kandidatupplevelse på Hammer & Hanborg:

– Vissa saker kanske görs bättre hemma, men andra görs bättre på kontoret. Det handlar nog om att visa för medarbetarna på vilket sätt det är bra att träffas fysiskt och jobba tillsammans. Ett tips är att bjuda in till möten på kontoret som tillför värde i arbetet och som man som individ får ett utbyte av.

– Jag tror på att lyfta frågan gemensamt och hitta en bra medelväg. Att peka med hela handen tror jag inte är lösningen. Man kan locka eller komplettera med trevliga aktiviteter också, säger Sara Abrahamsson, ansvarig för kandidatupplevelse på Hammer & Hanborg.

Att peka med hela handen tror jag inte är lösningen.

Sara Abrahamsson

Leif Denti, forskare inom arbetspsykologi, Göteborgs universitet:

– Jag tror att man ska medvetandegöra alla om hur viktigt det är med en plats där spontana och informella samtal kring arbetet kan uppstå. Jag tror många känner igen att de sakerna är svåra på distans. Jag tror också att man kan införa vissa delar av veckan när man förväntas vara på kontoret. Många har gjort det redan.

– Slutligen tror jag på att utforma kontoret så att det är trevligt att komma dit. Gott kaffe, frukost och bra lösningar för att kunna arbeta och ta möten ostört, säger Leif Denti, forskare inom arbetspsykologi, Göteborgs universitet.

Utforma kontoret så att det är trevligt att komma dit.

Leif Denti

Text: Per Cornell
Foto: Privat, privat, Hampus Apelqvist

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Mer om kontorsarbete

två personer promenerar och har möte

7 sätt att få in rörelse på kontoret

Att få in rörelse under arbetsdagen har en stor effekt på både koncentration och cirkulation. Det finns olika sätt att få in mer rörelse på kontoret.