Medarbetare arbetar koncentrerat runt skrivbord på kontor

Foto: Johnér Bildbyrå

Varning för stillasittande

Tidning - Trygg på jobbet

Kontorsarbetare sitter för mycket. Men det räcker inte med att erbjuda höj- och sänkbara skrivbord för att komma åt problemet. I stället krävs organisatoriska åtgärder kombinerat med individuellt anpassade insatser.

Trygg på jobbet, oktober 2022.

Hälsoriskerna med att sitta för mycket har jämförts med rökning. Riktigt så illa är det inte, men forskning visar att för mycket stillasittande är skadligt för hälsan och innebär en förhöjd risk för förtidig död.

I en kunskapssammanställning som tagits fram på uppdrag av Afa För­säkring har forskarna Svend Erik Mathiassen och David Hallman vid Högskolan i Gävle granskat 58 studier där man uppmätt fysisk aktivitet vid kontorsarbete.

– Det är stor skillnad mellan studierna, men sett till medelvärdet av alla studierna så sitter folk ungefär 70 procent av tiden och det verkar vara lite för mycket, säger Svend Erik Mathiassen.

Forskarna utgår då från riktlinjer från den europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Osha som anger 60 procent sittande, 30 procent stående och 10 procent aktivitet som den optimala fördelningen över tid. Men hur mycket medarbetarna sitter på kontoret är väldigt individuellt och varierar under en arbetsvecka.

– Vi tror att det har stor betydelse för hälsan. Om du i genomsnitt på fem dagar sitter 60 procent är det viktigt om det betyder att du verkligen sitter ned exakt 60 procent alla dagar, eller om du får ditt medelvärde genom att sitta 25 procent någon dag, 50 procent en annan och 75 procent de sista tre dagarna.

Höj- och sänkbara skrivbord löser inte allt

Höj- och sänkbara skrivbord är en vanlig syn på svenska kontor. Några av de studier som ingår i kunskapsöversikten visar att sådana arbetsstationer minskar det långvariga sittandet på kort sikt. Men det finns ingen evidens för att det ger bestående effekt över tid. Dessutom påverkas inte den fysiska aktiviteten.

– Man byter ut sittande mot stående, det är vad som händer. Om man vill att folk ska vara mer aktiva så uppnår man ingenting, säger Svend Erik Mathiassen.

Att ersätta sittandet med att stå statiskt i flera timmar är inte heller bra för hälsan.
– Om du sitter 30 procent av tiden så kanske du står upp 60 procent av tiden. Det får man också ont av, visar studier från andra yrken. Man måste ha en lagom balans mellan olika aktiviteter.

De anställda behöver få mer utrymme att själva bestämma vad de ska göra och när de ska göra det.

För att få in mer variation i arbetet behövs framför allt organisatoriska åtgärder från arbetsgivarens sida, menar forskarna. Det har gjorts försök att placera skrivare, toaletter och fikarum längre bort för att få kontorspersonalen att bli mer rörlig. Men det är inte säkert att det fungerar.

– Det finns ett par studier om kontorets utformning som visar att om man i en god avsikt flyttar nödvändiga prylar, som till exempel skrivare, långt bort så sitter man faktiskt mer, säger Svend Erik Mathiassen.

Arbetet ska ge mer utrymme till rörelse

I stället handlar det om att anpassa arbetsuppgifterna så att de ger utrymme till mer variation och rörelse i arbetet. Har man en hög arbetsbelastning och kanske jobbar mycket övertid finns det inget utrymme för att vara aktiv ens de tio procent som rekommenderas.

– Det krävs att man ändrar arbetsuppgifterna så att de anställda får mer utrymme att själva bestämma vad de ska göra och när de ska göra det, och det är förstås kontroversiellt och svårt att åstadkomma. Men om andra metoder inte riktigt fungerar kanske man ska försöka nå dit.

Förutom att ge utrymme för mer självbestämmande i arbetet kan det behövas individuella insatser för att nå just de medarbetare som behöver det mest, anser Svend Erik Mathiassen.

– Även om man ger det där utrymmet så tror jag att det fortfarande är ganska personberoende om man sitter i långa perioder eller om man tar vara på möjligheten. Men det är inget skäl att inte ge det utrymmet, säger han.

Text: Krister Zeidler
Foto: StockSnap/Pixabay


Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, oktober 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Tips för att stimulera mer rörelse på jobbet

  • Planera arbetet för att skapa rörelse och variation.

  • Gör det möjligt att hålla promenadmöten eller ståmöten, samt uppmuntra till rörelsepauser.

  • Varva sittande och stående flera gånger varje dag.

  • Ta en lunchpromenad.

  • Peppa varandra till rörelse och återhämtning.

Källa: Prevent

Så ska arbetgivaren jobba förebyggande vid stillasittande arbete

  • Undersök och riskbedöm långvarigt stillasittande arbete.

  • Ha rutiner för arbetsmiljö­arbetet när det gäller sådant arbete.

  • Se till att de anställda har kunskaper om rätt arbetsställningar och arbetsrörelser samt hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas.

  • Ge handlingsutrymme för de anställda att få in variation och rörelse i arbetet.

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi

Tips för mer rörelse på kontoret

två personer promenerar och har möte

7 sätt att få in rörelse på kontoret

Att få in rörelse under arbetsdagen har en stor effekt på både koncentration och cirkulation. Det finns olika sätt att få in mer rörelse på kontoret.