Montör i fabrik

Foto: Johnér Bildbyrå

3nov

Bedömning av kognitiv belastning hos montörer i industrin

SeminariumDigitalt
Genomfördes 3 november 2021

Monteringsarbete i industrin ställer krav på montörens förmåga att tolka information för att kunna sätta ihop en komplex produkt på kort tid. Den 3 november presenterade forskaren Cecilia Berlin en modell för bedömning av kognitiv belastning vid monteringsarbete.

– Många av dagens tillverkade produkter är komplexa och innehåller ett stort antal olika komponenter. Monteringen sker ofta vid löpande band och på begränsad tid. Montörerna behöver därför ha en jämn mental prestationsnivå för att kunna skapa produkter som håller god kvalitet, sa Cecilia Berlin, docent i produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola.

– I det här projektet har vi studerat kognitiv belastning, det vill säga hur hjärnan arbetar vid montering av komplexa produkter. Studien mynnade ut i en kartläggning av kognitiva krav och resurser för montörer i tillverkningsindustrin.

Verktyg för bedömning av kognitiv belastning

Cecilia Berlins forskningsområde är ergonomi i samband med produktion. I projektet PreKo, vilket är en förkortning av Modell för prediktiv och kognitiv belastning, har hon tillsammans med sitt forskarlag undersökt monteringsarbete vid tre företag i fordonsindustrin. Utifrån intervjuer med beredningsingenjörer, produktkonstruktörer och montörer har forskarna utvecklat en modell som gör det möjligt att bedöma kognitiv belastning vid arbete med montering, också den kallad PreKo.

– Montörers jobb består inte bara av att sätta ihop en produkt och sedan skicka den vidare till nästa monteringsstation. De behöver också fatta beslut till exempel när material tar slut eller en instruktion är ofullständig, sa Cecilia Berlin.

– Vi har tagit fram ett Excel-baserat verktyg för bedömning av kognitiv belastning vid monteringsarbete. Det är en metod som hjälper användaren att ligga steget före genom att främja respektive undvika att hämma montörers kognitiva prestation i arbetet. Verktyget kommer att finnas tillgängligt på projektets webbplats.

Moderator för dagens seminarium var Helena Jahncke, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning. Seminariet lockade 172 åhörare och avslutades med en frågestund.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.