Seminarium socialt arbete
21okt

Socialt arbete – ny statistik och forskning presenteras

SeminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 21 oktober 2022

Den 21 oktober arrangerar Afa Försäkring ett livesänt hybridseminarium där den nya statistik­rapporten ”Socialt arbete – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” från Afa försäkring presenteras. Pia Tham, professor i socialt arbete på Högskolan i Gävle, berättar också om sin forskning om socialsekreterares arbetsvillkor ur ett 15-årigt perspektiv.

Film och nyhet från seminariet

Missade du seminariet? Då kan du läsa om det och se det i efterhand!

Läs en nyhet om seminariet och se filmupptagningen – klicka här.

Om seminariet i korthet

Hot och våld är den främsta orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för anställda inom socialt arbete. Yrkesgruppen har också en av hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. På grund av detta är har vi i den här rapporten valt att titta närmare på allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för socialt arbete.

Fokus på hot- och våldolyckor

Rapporten innehåller bland annat nedbruten statistik över allvarliga arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Ett särskilt fokus läggs på hot- och våldolyckor.

Vi berättar också om de vanligaste psykiska diagnoserna vid långvarig sjukfrånvaro bland anställda inom socialt arbete och vilka åldersgrupper som har den högsta risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av psykisk diagnos.

Rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och publiceras i samband med hybridseminariet på denna sida om aktuella statistikrapporter. I yrkesgruppen socialt arbete ingår socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, biståndsbedömare m.fl., enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 och diakoner.

Forskning om socialsekreterares arbetsvillkor ur ett 15-årsperspektiv

Det är idag väl känt att socialsekreterare, i synnerhet de som ansvarar för utredningar av barn och unga, ofta arbetar under påfrestande villkor och på arbetsplatser där personalomsättningen är hög. Trots att situationen beskrivits på samma sätt i decennier tycks problematiken kvarstå. Såväl forskning som yrkesverksamma och myndigheter har påtalat behovet av åtgärder för att bromsa den negativa utvecklingen.

Pia Tham, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, presenterar forskning finansierad av Afa Försäkring om socialsekreterares arbetsvillkor ur ett 15-årigt perspektiv. Slutrapporten av forskningen publiceras under våren 2023.

Medverkande:

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring

Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring

Pia Tham, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Moderator: Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, Afa Försäkring

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet

Datum och tid: fredag 21 oktober kl. 9.00–10.00. För dig som deltar fysiskt på plats serveras frukost från kl. 8.30.

Plats: Detta är ett hybridseminarium där du kan välja att antingen delta digitalt via livesändning eller att vara fysiskt på plats i Hörsalen på Afa Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.

Välkommen!

Anmälan

Fysisk anmälan senast 19 okt: anmäl dig här för att delta fysiskt på plats senast onsdag 19 oktober.

Digital anmälan senast 20 okt: anmäl dig till att delta digitalt här senast torsdag 20 oktober. 

En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Frågor och mer information

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Övriga frågor: afaseminarier@afaforsakring.se