Byggnadsträarbetare på en vind

Foto: Johnér Bildbyrå

30sep

Omställnings­försäkringar för privatanställda arbetare

SeminariumDigitalt
Genomfördes 30 september 2020

Privatanställda arbetare som blir uppsagda kan söka stöd hos Trygghetsfonden TSL för att hitta nytt arbete och söka ekonomisk ersättning hos Afa För­säkring. Under coronapandemin har fler ansökt om både omställningsstödet och ersättning från För­säkring om avgångs­bidrag, AGB. Det framkom den 30 september vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

För arbetare med kollektiv­avtal i den privata sektorn finns en omställnings­försäkring. Den består av två delar, ett omställningsstöd för hjälp till ny karriär, som hanteras av Trygghetsfonden TSL, och För­säkring om avgångs­bidrag, AGB, som administreras av Afa För­säkring.

– Trygghetsfonden TSL grundades 2004 av Svenskt Näringsliv och LO. Vårt huvudsakliga uppdrag är att hjälpa uppsagda personer att hitta ett nytt jobb, starta eget eller börja studera, sa Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

– Fack och arbetsgivare kan ansöka om stöd hos oss när medarbetare blir varslade eller uppsagda. För att kunna erbjudas stöd ska man ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist på en arbetsplats som har kollektiv­avtal. Man ska ha varit tillsvidareanställd, ha varit anställd i 12 månader och ha jobbat minst 16 timmar i veckan.

Fler söker omställningsstöd under coronapandemin

På grund av uppsägningar till följd av coronapandemin har ansökningarna om omställningsstöd blivit fler.

– Inflödet av ansökningar ökade i april, maj och juni och gick sedan ner i juli och augusti. I september har det börjat öka igen. Flest ansökningar har kommit från Hotell- och restaurangfacket. Därefter från facken inom industrin, handeln, transportsektorn och byggbranschen. På arbetsgivar­sidan har vi fått flest ansökningar från hotell- och restaurangbranschen, transport-, handels- och teknikföretag, sa Caroline Söder.

– Hittills i år har 28 000 personer beviljats omställningsstöd. Ett normalår brukar det vara cirka 12 000 personer. Vi har gjort stödinsatser i form av jobbcoachning, utbildning och validering. För att klara det ökade inflödet har vi bland annat utvecklat vårt stöd för digitala möten och inrättat en nationell omställningsjour. Glädjande nog kan vi se att de allra flesta som sökte stöd under våren har fått ett nytt arbete.

I våras beslutade regeringen att satsa medel inom ramen för den Europeiska socialfonden för att hjälpa anställda som varslats om uppsägning eller korttidspermitterats till följd av coronaviruset. Trygghetsfonden TSL driver i denna satsning ett projekt som erbjuder kompetensutvecklingsstöd.

För­säkring om avgångs­bidrag, AGB

Privat och kooperativt anställda arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist omfattas av För­säkring om avgångs­bidrag, AGB.

– För att kunna få ersättning från försäkringen AGB ska man ha blivit uppsagd från en tillsvidareanställning. En förutsättning är att uppsägningen sker i samband med en driftsmässig förändring, som nedskärning, konkurs eller omorganisation. Uppsägning på grund av personliga skäl eller hälsoskäl berättigar inte till ersättning från AGB, sa Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkrings­villkor på Afa För­säkring.

– Ett ytterligare krav är att man ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör. Man ska också ha en sammanlagd an­ställnings­tid på 50 månader de senaste fem åren. Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp på mellan 36 500 och 53 000 kronor.

Flest ansökningar om ersättning från AGB kommer från uppsagda personer i metallindustrin, handeln, transportsektorn och byggbranschen.

– Tittar vi på samtliga AGB-ärenden under perioden 2017–2019 ser vi att den vanligaste sökande är en man i åldern 50–59 år som tillhör avtalsområdet IF Metall. Den vanligaste kvinnliga sökande är i samma åldersgrupp och hör till avtalsområdet Handelsanställdas förbund, sa Michel Normark.

AGB-ansökningar under två globala kriser

En jämförelse av finanskrisen 2008–2009 och coronapandemin visar att de båda kriserna har påverkat arbets­marknaden på olika sätt. 

– Tittar vi på antalet varsel som rapporterats in till Arbetsförmedlingen per månad ser vi att det största antalet under finanskrisen var cirka 20 000. Under coronakrisen var varslen i mars fler än dubbelt så många. Tittar vi på antalet AGB-ansökningar ser vi att vi under finanskrisen kunde få in så många som 3 000 ansökningar under en månad. Under coronakrisen har vi fått in som mest 1 500 ansökningar på en månad. Det är dubbelt så många som vanligt, men hälften så många som under finanskrisen, sa Michel Normark.

– En förklaring är att under coronapandemin har varslen varit flest inom hotell- och restaurang-branschen och inom näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. De som jobbar inom dessa branscher är ofta unga och uppfyller då inte ålderskravet för att få AGB-ersättning. Det är också vanligt med tillfälliga anställningar, vilket gör att man inte uppfyller kravet på att ha varit anställd i 50 månader.  

Seminariet avslutades med en frågestund.


Text: Adam Fredholm

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.