Utvärdering av stöd för arbetsmiljö­utbildning 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Här kan du ta del av en utvärdering av Stöd för arbetsmiljö­utbildning från januari 2021 och första halvåret 2022.

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skyddsombud och chef samt för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chef.