Utvärdering av stöd för arbetsmiljö­utbildning 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Här kan du ta del av utvärderingar av Stöd för arbetsmiljö­utbildning under perioden januari 2021- juni 2023.

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud och chef samt för arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för chef.