Utvärdering av stöd för arbetsmiljö­utbildning 2016 - 2018

En överens­kommelse träffades första gången 2015 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om att satsa på stöd för arbetsmiljö­utbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och samsyn på arbetsplatserna i arbetsmiljöfrågor.

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skyddsombud och chef samt för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chef. Här är en utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning för 2021.

Resultat av uppföljning

  • 96 procent skulle rekommendera den utbildning de genomgått till andra.

  • 96 procent uppfattade sin utbildning som bra till mycket bra.

  • 97 procent av arbetsgivarna är nöjda med hur Afa Försäkring hanterade deras ärende.

Populäraste utbildningarna

De populäraste utbildningar som genomförts med stödet har varit:

  • Bättre arbetsmiljöarbete – BAM

  • Arbetsmiljö för chefer

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

  • Bas P/U