Utvärdering av stöd för arbetsmiljö­utbildning 2021

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skyddsombud och chef samt för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chef. Här är en utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning för hela första året, 2021.

Infografik för utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning 2021
Infografik för utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning 2021
Afa Försäkring

Utvärdering av Stöd för arbetsmiljö­utbildning 2016 - 2018

Stöd för arbetsmiljö­utbildning möjliggör gemensamma utbildningsinsatser för chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud. Här är en utvärdering av hur Stöd för arbetsmiljö­utbildning mottagits under 2016 till 2018.