En kvinna får sin handled inlindad i bandage av en doktor.

Långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet

StatistikPublicerad 27 mars 2024

Sjukdomar i nervsystemet är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning. Under 2020–2021 orsakades mer än tre procent av alla långa sjukfall av sjukdomar i nervsystemet. Kvinnor har nära dubbelt så hög risk att drabbas som män.

 • Statistikrapport om långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet.
  PDF

  Långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet

  I rapporten tittar vi på ersatta försäk­rings­ären­den från vår sjukförsäkring. Under 2020-2021 orsakades mer än tre procent av alla långa sjukfall av sjukdomar i nervsystemet. Statistiken visar att kvinnor löper nära dubbelt så hög risk som män.

  Publicerad: 2024Filnummer: F6389
  Ladda ner (1.29 MB)

Rapporten bygger på 3 574 ersatta försäk­rings­ären­den från vår sjukförsäkring under åren 2020–2021. Statistiken omfattar ersatta försäk­rings­ären­den för privatanställda och kooperativt anställda arbetare samt anställda inom kommuner och regioner.

Med långvarig sjukfrånvaro menar vi sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning, det vill säga sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan.

Vissa sjukdomar i nervsystemet kan vara arbetsrelaterade och kan då prövas som en arbetssjukdom. Den typen av ärenden är inte inkluderade i denna rapport, utan finns i stället med i statistiken för arbetsskador (TFA, TFA-KL, PSA).

Risken att drabbas av sjukdomar i nervsystemet

Risken för att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet har sedan 2007 följt liknande utveckling som den totala risken för samtliga diagnoser. Som du kan se i diagrammet så ökade risken från 2009 och nådde en topp 2014, för att sedan minska följande år. Mellan 2020 och 2021 ökade risken något igen.

Risken för långvarig sjukfrånvaro beräknas som antal nya långa sjukfall per 1000 sysselsatta.

Diagrammet visar risken att drabbas av sjukdom i nervsystemet över tid.

Vanliga diagnoser

Det vanligaste diagnosavsnittet för både kvinnor och män är sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus. Där ingår bland annat diagnosen karpaltunnelsyndrom. I diagrammet kan du se de vanligaste diagnosavsnitten vid långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet, fördelat mellan kvinnor och män.

Diagrammet visar bland annat att kvinnor drabbas oftare än män för sjukfall kopplade till de fyra vanligaste diagnosavsnitten.

Diagram som visar vilka diagnosavsnitt som är vanligast när det kommer till sjukdomar i nervsystemet.

I rapporten kan du läsa mer om vanliga sjukdomar som ingår i de olika diagnosavsnitten.

Sjukfall i olika yrkesgrupper

För privatanställda och kooperativt anställda arbetare är textil-, skinn- och läderindustriarbetare den yrkesgrupp med högst risk för kvinnor att drabbas av sjukdom i nervsystemet. Här är karpaltunnelsyndrom en vanlig diagnos. Även för män är risken högst i denna yrkesgrupp, tätt följd av städare och fönsterputsare.

För anställda inom kommuner och regioner är risken jämnare yrkesgrupperna emellan, men ojämn mellan könen. Risken för kvinnor är högst i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera. För män är risken högst i gruppen sjuksköterskor och barnmorskor.

Diagrammen visar antal nya sjukfall med sjukdomar i nervsystemet per 1000 sysselsatta. Genomsnittet gäller för åren 2018–2021.

I det här diagrammet ser du risken för olika yrkesgrupper fördelat mellan kvinnor och män som är privatanställda eller kooperativt anställda arbetare.

Diagram som visar antal drabbade av sjukdomar i nervsystem i olika yrkesgrupper för privatanställda och kooperativt anställda medarbetare. .

I det här diagrammet ser du risken för olika yrkesgrupper fördelat mellan kvinnor och män som är anställda inom kommuner och regioner.

Diagram som visar antal drabbade av sjukdomar i nervsystem i olika yrkesgrupper inom kommuner och regioner.

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Mer inom analys och statistik

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.