Högre risk för kvinnor – långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet

Pressmeddelande
27 mars 2024klockan 07.30

En ny rapport från Afa För­säkring visar att sjukdomar i nervsystemet är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning. Under 2020–2021 orsakades mer än tre procent av alla långa sjukfall av sjukdomar i nervsystemet. Kvinnor har nära dubbelt så hög risk att drabbas som män.

– Rapporten bygger på en genomgång av 3 574 ersatta försäkringsärenden under åren 2020–2021 med långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet. Statistiken omfattar ersatta försäkringsärenden för privatanställda och kooperativt anställda arbetare och anställda inom kommuner och regioner, säger Fredrik Bergström, som tagit fram rapporten.

Kvinnor har högre risk att drabbas än män

– Vi ser i statistiken att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män av sjukdomar i nervsystemet som leder till långvarig sjukfrånvaro, säger Fredrik Bergström.

I rapporten redovisas statistiken för två olika avtalsområden, dels Svenskt Näringsliv/
LO och dels Kommuner och regioner.

– För kvinnor inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO är risken att drabbas högst i åldern 46–55 år. Risken att drabbas av sjukdomar i nervsystemet ökar för män med åldern och är högst i
åldersgruppen 56–64 år. Inom avtalsområde Kommuner och regioner är risken för kvinnor nästan helt jämn mellan åldersgrupperna 46–55 år och 56–64 år, säger Fredrik Bergström.

– Totalt är genomsnittsrisken för kvinnor 1,68 av 1 000 sysselsatta, vilket är betydligt högre än för män, där risken ligger på 0,96 av 1 000 sysselsatta oavsett avtalsområde. Det innebär att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män.

Vanligaste diagnosen och drabbade yrkesgrupper

Det vanligaste diagnosavsnittet för både kvinnor och män är sjukdomar i nerver, nervrötter och
nervplexus där diagnosen karpaltunnelsyndrom ingår. 

– Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO är textil-, skinn och läderindustriarbete den yrkesgrupp med högst risk för kvinnor och där är karpaltunnelsyndrom en vanlig diagnos. Även för män är risken högst i denna yrkesgrupp, tätt följd av städare och fönsterputsare, säger Fredrik Bergström.

– Inom Kommuner och regioner är risken jämnare yrkesgrupperna emellan, men även här ojämn mellan könen. Risken för kvinnor är högst i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. och för män i gruppen sjuksköterskor och barnmorskor.

– Det kan vara värt att nämna att sjukfrånvaron vi tittar på inte behöver vara arbetsrelaterad, säger Fredrik Bergström.

Andra diagnoser som nämns i rapporten är till exempel multipel skleros (MS), parkinsons sjukdom, sömnstörningar som sömnapné, insomni, narkolepsi, epilepsi och migrän, inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet, trötthetssyndrom efter virusinfektion med mera.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete i arbetslivet

– Vi tar fram statistikrapporter från vår skadedatabas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Statistiken vi tar fram ska bidra till olika slags förebyggande arbeten. Den kan till exempel utgöra beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Fredrik Bergström. 

– Det här är en kortare rapport, som kompletterar vår stora årliga, mer omfattande statistikrapport som kommer ut i juni varje år, där vi berättar hur det ser ut gällande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i arbetslivet.

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten från Afa Försäkrings webbplats

Med långvarig sjukfrånvaro avses sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan). 

I rapporten uppmärksammas hur risken för att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet har följt utvecklingen av den totala risken för samtliga diagnoser sedan 2007.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk-aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
 
Kontakt: 
Fredrik Bergström, analysavdelningen, Afa Försäkring: 08 696 47 28, fredrik.bergstrom@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring