Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Rapporterna handlar framförallt om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad, men kan även täcka våra andra för­säkring­ar och förmåner.

Snickare på bygge

Årlig rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro

Varje år tar vi fram en större statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. Här hittar du vår senaste årsrapport.

Staplar i ett diagram.

Alla rapporter för nedladdning

Här hittar du alla våra statistik­rapporter om framförallt arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Bra att veta