Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Rapporterna handlar framförallt om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad, men kan även täcka våra andra för­säkring­ar och förmåner.

Läs mer om våra rapporter

Här listar vi rapporter som vi publicerat från idag och två år tillbaka. Vill du se alla våra rapporter så har vi samlat dem här: Alla statistik­rapporter för nedladdning

27 filer

Snickare på bygge

Årlig rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro

Varje år tar vi fram en större statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. Här hittar du vår senaste årsrapport.

Staplar i ett diagram.

Alla rapporter för nedladdning

Här hittar du alla våra statistik­rapporter om framförallt arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Bra att veta