En grupp byggarbetare står vid en stor kran och arbetar.

Arbetssjukdomar orsakade av buller

StatistikPublicerad 31 januari 2024

Buller är den tredje vanligaste orsaken till en godkänd arbetssjukdom. Bullerskador orsakas främst av högljudda maskiner och verktyg och drabbar oftast män inom industrin och byggbranschen. Det visar statistik från Afa För­säkring.

 • Nedladdningsbar rapport om bullerskador, 2023.
  PDF

  Arbetssjukdomar orsakade av buller

  Ny rapport visar att buller är den tredje vanligaste orsaken till en godkänd arbetssjukdom. Det är oftast män inom industri eller byggbranschen som drabbas av en bullerskada.

  Publicerad: 2024Filnummer: F6389
  Ladda ner (3.05 MB)

Rapporten bygger på 788 arbetssjukdomar orsakade av buller, med visandeår 2013-2022. Visandeår är det år som skadan först visar sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första dagen med sjukfrånvaro med anledning av skadan.

Om bullerskador

Med bullerskador menar vi långvarig expo­nering för buller i arbetet som har lett till en hörselskada såsom hörselnedsättning eller tinnitus. Orsaken kan till exempel vara arbete med högljudda maskiner eller verktyg. En hörselskada uppstår vanligtvis efter att man har arbetat i minst 10 år i en miljö med buller på minst 85 decibel. Skador på hörseln kan även uppkomma om man har varit expo­nerad för högre decibelnivåer under en kortare tid.

Då prövar Afa För­säkring en arbetssjukdom

För att Afa För­säkring ska pröva en arbetssjukdom, behöver besvären ha kvarstått i minst 180 dagar. Den måste också vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar. Eftersom bullerskador finns med på ILO:s förteckning kan Afa För­säkring pröva den direkt.

Bullerskador över tid

Diagrammet visar antalet godkända arbetssjukdomar orsakade av buller för åren 2013-2022. I början av perioden var antalet godkända bullerskador över 100 per år, men har därefter sjunkit. Varför siffrorna är lägre de senaste åren beror bland annat på en eftersläpning i statistiken. Eftersläpningen beror på att arbetssjukdomar tar lång tid att utreda. Dessutom brukar de ofta visa sig flera år efter att en person har utsatts för skadlig inverkan.

Stapeldiagram som visar godkända arbetssjukdomar orsakade av buller efter visandeår för perioden 2013-2022.

Äldre och män drabbas oftare av bullerskador

Andelen arbetssjukdomar som beror på buller av det totala antalet godkända arbetssjukdomar har för åren 2013–2022 legat på 11 procent. Bland män är det den tredje vanligaste arbetssjukdomen, medan den bland kvinnor är den åttonde vanligaste orsaken med ett fåtal fall per år.

Diagrammet visar att män står för den största andelen av bullerskador under 2013-2022, med 95 procent. Det beror på att denna typ av skador ofta inträffar i mansdominerade yrken som metall- och övrig industri och byggbranschen. Till exempel så inträffar många av de godkända arbetssjukdomarna orsakade av buller bland maskinoperatörer, mekaniker och svetsare.

Cirkeldiagram som visar fördelning av godkända arbetssjukdomar orsakade av buller mellan män och kvinnor. Männen står för 95 % av fallen.

Det är vanligare att äldre drabbas av bullerskador. Bland de drabbade är 9 av 10 äldre än 45 år. Det kan förklaras med att det ofta krävs att man har arbetet i buller i minst 10 år innan en hörselskada uppstår. Många av de som får en hörselskada på grund av buller har jobbat i flera decennier inom industrier och byggen.

Typfall

 • En man i 60-årsåldern som arbetar inom yrket maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete.

 • En man i 60-årsåldern som arbetar inom yrket underhållsmekaniker och maskinreparatörer.

Så kan en arbetsplats förebygga bullerskador

 • Välj tystare arbetsmetoder och arbetsutrustning.

 • Dämpa, isolera eller skärma av maskiner och utrustning.

 • Underhåll maskiner och utrustning.

 • Försök skilja bullrig och tyst verksamhet åt.

 • Byt arbetsuppgifter med varandra genom arbetsrotation.

 • Använd teknik som gör det möjligt att kommunicera även med hörselskydd på.

 • Se till att alla på arbetsplatsen vet hur risker med buller kan förebyggas och att alla rapporterar de risker som upptäcks.

Källa: Prevent Buller (prevent.se)

Press­meddelande om rapporten

Män inom industri och bygg mest drabbade av buller – tredje vanligaste orsaken till arbetssjukdom

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.