Män inom industri och bygg mest drabbade av buller – tredje vanligaste orsaken till arbetssjukdom

Pressmeddelande
31 januari 2024klockan 07.30

En ny rapport från Afa För­säkring visar att buller är den tredje vanligaste orsaken till en godkänd arbetssjukdom. Statistiken visar att bullerskador främst drabbar män, särskilt äldre, inom industrin och byggbranschen. Högljudda maskiner och verktyg är ofta det som ligger bakom bullerskadorna.

– Bullerskador står för 11 procent av det totala antalet godkända arbetssjukdomar under perioden 2013–2022. Buller är den tredje vanligaste orsaken till en godkänd arbetssjukdom, näst efter vibrationsskador och karpaltunnelsyndrom, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

De flesta arbetar inom industri och bygg

– Inom industrin inträffar flest arbetssjukdomar orsakade av buller. Yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete står för fyra av tio arbetssjukdomar, som bland annat drabbar maskinoperatörer, mekaniker och svetsare. Betong-, bygg- och anläggningsarbete står för 14 procent av arbetssjukdomarna och byggnadsträarbetare står för 8 procent, säger Elin Henriksson.

– Gemensamt för de tre yrkesgrupperna med flest antal godkända arbetssjukdomar orsakade av buller, är att de är mansdominerade. 95 procent av arbetssjukdomarna orsakade av buller under åren 2013–2022 drabbade män.

Äldre drabbas oftare än yngre

Rapporten visar att bullerskador i högre utsträckning drabbar äldre. Under den tioårsperiod som presenteras var 9 av 10 drabbade äldre än 45 år. 

– En hörselskada uppstår vanligtvis efter att man har arbetat i minst 10 år i en miljö med buller på minst 85 decibel. Skador på hörseln kan dock även uppkomma om man har varit exponerad för högre decibelnivåer under en kortare tid, säger Elin Henriksson.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och förebyggande åtgärder gör skillnad

– Förebyggande åtgärder kan göra en stor skillnad för personer som jobbar inom de branscher där buller är vanligt förekommande. Därför tipsar vi om förslag på förebyggande åtgärder i rapporten, säger Elin Henriksson.

– Det är viktigt att man på arbetsplatsen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man undersöker risker och tillbud och tar fram åtgärdsplaner. För de arbetsgivare som tecknat kollektivavtal erbjuder Afa Försäkring IA-systemet som ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och underlag för förebyggande åtgärder.

Tips på hur bullerskador på jobbet kan förebyggas:

  • Välj tystare arbetsmetoder och arbetsutrustning.
  • Använd teknik som gör det möjligt att kommunicera även med hörselskydd på.
  • Dämpa, isolera eller skärma av maskiner och utrustning.
  • Underhåll maskiner och utrustning.
  • Försök skilja bullrig och tyst verksamhet åt.
  • Byt arbetsuppgifter med varandra genom arbetsrotation.
  • Se till att alla på arbetsplatsen vet hur risker med buller kan förebyggas och att alla rapporterar de risker som upptäcks. 


Källa: Prevent – Arbetsmiljö i samverkan

I rapporten finns ytterligare tips och länkar för den som vill veta mer om hur man kan arbeta förebyggande och undvika bullerskador på jobbet.

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten från Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten Arbetssjukdomar orsakade av buller bygger på en genomgång av 788 arbetssjukdomar orsakade av buller. Arbetssjukdomarna i rapporten har visandeår 2013–2022 och är godkända av Afa Försäkring. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas och är avläst den 31 december 2023.

För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och att den är godkänd av Försäkringskassan eller finns med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar. Bullerskador finns med på ILO:s förteckning och kan därmed prövas direkt av Afa Försäkring. 

Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.  

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.