Grön bostad växlar upp med ny VD och fler bostäder

Eva Ellenfors har tillträtt som ny VD för Grön Bostad. Ellenfors kommer närmast från egen konsultverksamhet och studier, och har dessförinnan arbetat i ledande roller inom Einar Mattsson, PWC och SEB Trygg Liv. Ellenfors tillträdde 1 juni 2015.

2015-06-26

Grön Bostads affärsidé är att äga och förvalta en portfölj av hållbara och miljövänliga fastigheter i tillväxtorter där hyresgästerna ska erbjudas kvalitativt boende till förhandlade hyror och där boendet underlättar ett miljöriktigt beteende. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör för boende, organisation och samhälle. Vi vill verka som pådrivare i utvecklingen och målsättningen är nu att väsentligt utöka Grön Bostads bestånd. Det är en mycket intressant och angelägen arbetsuppgift, säger Eva Ellenfors.

Grön Bostad utökades under maj 2015 med ytterligare bostäder på Campus Flemingsberg. Ett projekt innehållande 430 lägenheter som inriktas mot studenter och forskare med mindre lägenheter och med smarta planlösningar.

AFA Fastigheter och ByggVesta, som är vardera hälftenägare av Grön Bostad, har också tecknat ett intentionsavtal avseende framtidens Grön Bostad, vilket innebär en fortsatt expansion med en målbild om cirka 4.000 lägenheter tom 2018. Huvudfokus är Sveriges fyra största städer.

Det är mycket roligt att Eva Ellenfors tillträder som VD för vårt gemensamma bolag. Evas gedigna bakgrund och handlingskraft kommer att bidra till att förverkliga intentionen med Grön Bostad, menar Kristina Sawjani AFA Fastigheter.

Om Grön Bostad:

Grön Bostad ägs till lika delar ägs av ByggVesta AB och AFA Fastigheter. Bolaget äger, efter färdigställande, 2.300 lägenheter med stark miljöprofil i 6 svenska storstäder.www.gronbostad.nu

Om AFA Fastigheter

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- hotell- och bostadsfastigheter – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är AFA Fastigheter den fjärde största fastighetsägaren Fastighetsbeståndet består av cirka 520 000 kvm till ett värde av cirka 24 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring.www.afafastigheter.se

Om ByggVesta

ByggVesta är ett fastighetsutvecklande och långsiktigt förvaltande bolag som genom att exploatera flexibelt, kostnadseffektivt och resursmedvetet, utan att tumma på kvalitet,