Grön Bostad invigde nya studentbostäder

Fredagen den 15 september invigde Grön Bostad AB två hus med studentlägenheter på KTH:s campusområde i Stockholm. Bolaget ägs gemensamt av AFA Fastigheter och ByggVesta AB. Bostadsminister Peter Eriksson var inbjuden invigningstalare.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, och Anna Berfenstam från AFA Fastigheter.

– Ska Sverige vara ett kunskapssamhälle måste vi se till att ungdomar har någonstans att bo. Grön Bostad är en aktör som bygger många studentbostäder, men det finns också ytterligare aktörer som gör det, sa Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

– Namnet Grön Bostad förpliktar och vi räknar med att företaget kommer att vara ledande i Sverige med att driva fram en hållbar utveckling. Bra, trevliga och vackra bostäder till ungdomar, som också är hållbara. Med de orden får jag tacka er för att ni driver det här projektet och för att vi har fått ytterligare nya bostäder som kan bidra till Sveriges framtida kunskapsutveckling. Tack ska ni ha.

Kompistreor och miljövänliga material
Det nya studentboendet på Kungliga Tekniska Högskolans campusområde består främst av enrumslägenheter. Men där finns också så kallade kompistreor, där två personer delar på hyra, vardagsrum och kök, men har separata sovrum. Fastigheterna ägs av Grön Bostad, som i sin tur ägs av AFA Försäkring och ByggVesta AB.

– Det är 103 lägenheter totalt. Det är fina bostäder som är byggda med miljötänk, från materialval i produktionsledet till allt från avfall och transporter, sa Anna Berfenstam, avdelningen Transaktion på AFA Fastigheter.

– Tanken är att det ska vara ett energieffektivt hus. Det är naturligtvis också kul att kunna bidra till att fler studenter kan ha någonstans att bo.


Text och foto: Adam Fredholm