Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar (HKS) är ett av de största hälsohoten för människor i arbetsför ålder. För att identifiera bakomliggande orsaker och riskfaktorer för HKS utlyses nu det femåriga FoU-programmet ”Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom" om 50 miljoner kronor.

– Orsakerna bakom utveckling av HKS är många, till exempel rökning, stress och högt blodtryck. Men det finns för lite kunskap om andra bakomliggande orsaker. Ytterligare forskning inom området skulle kunna leda till nya typer av förebyggande insatser och behandlingar, som i sin tur kan leda till en minskning av dödligheten i HKS hos den arbetsföra delen av befolkningen, säger Susanna Stymne Airey avdelningschef AFA Försäkrings FoU-avdelning.

FoU-programmet syftar till att få till stånd ett antal större projekt som klarlägger bakomliggande orsaker till och riskfaktorer för HKS och har fokus på sjukdomsförebyggande insatser och direkt patientnytta. Resultaten från projekten ska spridas till arbetslivet, hälso- och sjukvården, inklusive företagshälsovården och liknande aktörer.

Utlysningen öppnar idag och stänger den 31 augusti 2016. Förutsättningar för att söka medel inom detta FoU-program framgår av utlysningstexten som finns på afaforsak-ring.se/forskning.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskaps-förmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 9830, camilla.arvenberg@afaforsakring.se