AFA Fastigheter utökar satsning på solceller

AFA Fastigheter var först ut i Sverige med att leasa solpaneler till en av sina fastigheter. Nu utökas satsningen ytterligare, denna gång med en solcellsanläggning på Klarabergshuset i centrala Stockholm.

2016-06-22

AFA Fastigheter var först ut av alla stora fastighetsägare i Sverige med att teckna ett leasingavtal om solceller istället för att installera egna. Nu fördjupas samarbetet med leverantören Eneo Solutions, som kommer att leverera ytterligare 73 kW solceller. Denna gång placeras solcellsanläggningen på Klarabergshuset mitt i Stockholm city.

– Vi arbetar målmedvetet med miljö och hållbarhetsfrågor. Genom att leasa solceller har vi hittat ett sätt att få en garanterad årsproduktion av förnybar el utan att vi behöver tänka på installation och drift, säger Ulrika Rydén, Energi och Hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter.

Eneo Solutions anläggning kommer att leverera cirka 67 MWh helt förnybar solel per år, vilket motsvarar cirka 10 % av byggnadens totala elbehov. Genom ny teknik visualiseras energin som alstras genom solcellerna på taket för fastighetens hyresgäster.

– Vi vet att miljöaspekten är viktig även för våra hyresgäster och genom att visualisera solelsproduktionen hoppas vi kunna involvera våra hyresgäster i hur elgenereringen ser ut, säger Ulrika Rydén.

Mer information:

Ulrika Rydén, energi och hållbarhetsansvarig, AFA Fastigheter, 0708-92 55 90, ulrika.ryden@afafastigheter.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se