Aktuella rapporter

Varje år publicerar vi statistikrapporter baserat på 14 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. I rapporterna presenterar vi både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men också olika specialområden. Vi tar även fram en hållbarhetsrapport varje år och finansiella rapporter. Vi tillhandahåller slutrapporter från de forskningsprojekt vi finansierar som ska komma till nytta i arbetslivet.