Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.

Nära 19 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring 18 903 000 i anslag till elva nya forsknings– och utvecklingsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs pressmeddelande

Ny rapport - Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden

Lokförare löper en betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av en hot- och våldolycka. Majoriteten av olyckorna har orsakats av att de ofrivilligt har kört på personer på spåret. Det framgår av AFA Försäkrings rapport ”Hot och våld”, som presenterades vid ett seminarium den 18 december.

Läs rapporten

Två miljoner i post doc-stöd till forskare inom området hälsa

Susanne Sütterlin tilldelas AFA Försäkrings post doc-stöd på 2 miljoner kronor, för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan vara bidragande i spridningen av antibiotikaresistens. Post doc-stödet delas ut årligen för att stödja och stimulera yngre lovande forskare. 

Läs mer om post doc-stödet

Presentationer från vår FoU-dag

Temat för årets FoU-dag, som ägde rum den 10 november, var psykosocial hälsa. Aktuell forskning finansierad av AFA Försäkring presenterades och ämnet belystes ur såväl individ-, som ledarskaps- och organisationsperspektiv. 
Medverkade gjorde bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och professor Stavroula Leka från University of Nottingham.

Läs mer och ladda ner presentationer från dagen 

Talare på vår FoU-dag - läs forskarporträtt

Vi har intervjuat Stavroula LekaSusanna Toivanen, Irene Jensen, Linda Magnusson Hanson, Gunnar Bergström, Stefan Szücs, Mia Söderberg, Christian Benedict och Eva Vingård, som alla talade på vår FoU-dag 9 november om deras forskning.

Läs porträtten här

Stipendiater för utmärkt arbetsmiljöuppsats utsedda

Karin Lovén vid Lunds universitet och Jessica Hoff, Mälardalens högskola tilldelas stipendiat om 15 000 kronor vardera, för deras uppsatser om "Städsprejers effekt på arbetsmiljön" respektive "Socialsekreterares arbetsmiljö". 

Läs om Städsprejers effekt på arbetsmiljön
Läs om Socialsekreterares arbetsmiljö

Ny rapport - Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg

Psykiska diagnoser står för en stor del av ökningen av sjukskrivningar - personer som arbetar i så kallade kontaktyrken brukar ofta nämnas som en särskilt utsatt grupp. Vi har nu tagit fram en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.

Till rapporten 
Se inspelning från seminariet 

Utlysning av ett nytt FoU-program - Hållbart arbetsliv

Nu utlyser AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 30 miljoner kronor inom ramen för ett nytt forskningsprogram, "Hållbart arbetsliv". Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. 

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08-696 42 63
070 815 49 05

Camilla Arvenberg, Pressinformatör

camilla.arvenberg@afaforsakring.se 
08-696 41 48
070 814 98 30