Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

Ny rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vår arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Till rapporten

Drygt 22 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring sammanlagt drygt 22 miljoner kronor i anslag till elva nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till en minskning av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om anslagen

Vi ses väl i Almedalen?

AFA Försäkring finns på plats i Almedalen. Tisdagen den 5 juli arrangerar vi tre egna seminarier och vårt tema är "En hållbar start på arbetslivet – en ödesfråga för Sverige". Nytt för i år är att vi även kommer att ha en monter vid Hamnplan måndag-onsdag där du kan träffa oss och höra mer om AFA Försäkring och vår verksamhet. Vi ser fram emot att få träffa dig!

Mer om vårt deltagande i Almedalen 2016

Utlysning FoU-program om Hjärt- kärlsjukdomar

De senaste 10 åren har AFA Försäkring satsat 100 miljoner kronor på forskning inom hjärt- kärlsjukdomar. Nu görs ytterligare en satsning inom området då vi utlyser ett FoU-program för forskning om hjärt- kärlsjukdomar med 50 miljoner kronor. 

Läs mer om utlysningen 

Ny rapport - Arbetssjukdomar

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att försöka fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar. 

Till rapporten 

Årsrapport om vårt stöd till forskning och utveckling

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer därför forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år. Nu kan du läsa årsrapporten om vårt stöd till Forskning och utveckling.

Läs rapporten 

Nu finns vi på Twitter

Nu kan du följa oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 

Till Twitter

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08-696 42 63
070 815 49 05

Camilla Arvenberg, Presskommunikatör

camilla.arvenberg@afaforsakring.se 
08-696 41 48
070 814 98 30