Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.

Läs vår nya hållbarhetsredovisning

Genom våra försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor. Detta ger oss ett särskilt ansvar att utföra vårt uppdrag på ett sådant sätt att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Läs om hur vi tänker kring och arbetar med hållbarhet. 

Till hållbarhetsredovisningen 

Se film om vårt hållbarthetsarbete

Utlysning FoU-program om Hjärt- kärlsjukdomar

De senaste 10 åren har AFA Försäkring satsat 100 miljoner kronor på forskning inom hjärt- kärlsjukdomar. Nu görs ytterligare en satsning inom området då vi utlyser ett FoU-program för forskning om hjärt- kärlsjukdomar med 50 miljoner kronor. 

Läs mer om utlysningen 

Nya rapport - Arbetssjukdomar

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att försöka fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar. 

Till rapporten 

Drygt 28 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om anslagen

Seminarium - Ett hållbart arbetsliv

Innan beslut tas om en ökad pensionsålder, måste arbetslivet bli mer funktionellt och åldersmedvetet. Det visar tre nya studier, som presenterades vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 16 mars.

Läs mer och ta del av presentation från seminariet 

Nu finns vi på Twitter

Nu kan du följa oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 

Till Twitter

Årsrapport om vårt stöd till forskning och utveckling

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer därför forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år. Nu kan du läsa årsrapporten om vårt stöd till Forskning och utveckling.

Läs rapporten 

Ny rapport - Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper på arbetsmarknaden, men snabbast ökar den hos unga. Av de psykiska diagnoserna är depression och ångest vanligast bland unga, medan stress är vanligare hos äldre. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenteras vid ett seminarium den 26 februari.

Läs rapporten

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08-696 42 63
070 815 49 05

Camilla Arvenberg, Pressinformatör

camilla.arvenberg@afaforsakring.se 
08-696 41 48
070 814 98 30