Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Seminarium om kemiska ämnen i arbetslivet

Kassapersonal, ögonfransstylister och verkstadsarbetare är yrken där man riskerar att exponeras för kemiska ämnen. För att belysa behovet av riskbedömning och förebyggande arbete anordnade AFA Försäkring ett seminarium om kemiska hälsorisker i arbetslivet.

Läs mer om seminariet och se presentationer

Ny kunskapsöversikt om självmord

Låg utbildning kan ge en högre risk för självmord. Men om själva arbetsplatsen har någon betydelse för risken vet man däremot inte. Det visar den kunskapsöversikt om självmord som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer och se presentation och filmupptagning

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare

I Sverige har 4,7 miljoner anställda kollektivavtalade försäkringar via jobbet. 3,2 miljoner arbetar i privat sektor, hälften som tjänstemän och hälften som arbetare. Den 13 november informerade AFA Försäkring om vilka försäkringar som gäller för de privatanställda arbetarna.  

Läs mer och se presentationen

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i hemsjukvård och skola

E-hälsotjänster och IT-system kan bidra till bättre arbetsmiljö i hemsjukvården och i skolan. Det framkom vid ett seminarium på AFA Försäkring om hur den digitala tekniken påverkar arbetsmiljön.

Läs mer och se filmade presentationer och intervjuer

Ny rapport om unga i arbetslivet

Psykiska diagnoser är fortfarande den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för unga, men de senaste årens ökning tycks ha avtagit. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 5 oktober.

Läs mer, se filmupptagning och presentation

Befolkningsökningen och dess påverkan på antalet försäkrade hos AFA Försäkring

Lena Lundkvist, Statistiska centralbyrån, presenterade nyligen sin rapport Sveriges framtida befolkning 2018−2070 vid ett seminarium på AFA Försäkring. Michel Normark, AFA Försäkring, kommenterade den uppskattade befolkningsökningens påverkan på antalet försäkrade.

Läs referat och se presentationer och filmade intervjuer

Ny kunskapsöversikt om tumbasartros

Tumbasartros kan leda till påtagliga besvär som ibland kräver kirurgiska åtgärder. Christina Bach Lund från Bispebjergs sjukhus i Köpenhamn besökte nyligen AFA Försäkring för att prata om i vilken utsträckning exponeringar i arbetslivet påverkar risken att drabbas av tumbasartros.

Läs mer, se intervju och seminariefilm

Presentation av MynAK

Sen den första juni i år har Sverige en ny myndighet; MynAK, myndigheten för arbetsmiljökunskap. I slutet av augusti kom generaldirektör Nader Ahmadi till AFA Försäkring för att presentera verksamheten.

Läs mer

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2018

Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger för fjärde året på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor, men ökar något i åldersgruppen 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 5 juni.

Läs mer, se filmad intervju och filmat seminarium

Seminarium om nanomaterial på arbetsplatsen

Nanomaterial är kraftfulla i förhållande till sin lilla massa och används bland annat i batterier, textilier och kosmetika. Nyligen presenterades aktuell forskning om nanomaterialens påverkan på hälsa och arbetsmiljö vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs referat och se presentationer

Ny rapport om ungas arbetsskador i industrin och byggbranschen

Olyckor vid arbete med maskiner och verktyg är fortfarande vanliga både i industrin och i byggbranschen. Störst är risken för unga byggnadsträarbetare. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 8 maj.

Läs mer och se filmade intervjuer och fiilmupptagning av seminariet

Arbetsmiljön krockar med socialrätten vid vård hemma

När hemtjänstanställda och personliga assistenter arbetar i någons hem uppstår en konflikt mellan rätten till en trygg arbetsmiljö och individens rätt till omsorg och integritet. Tydliga anställningsavtal är ett sätt att undvika krocken, berättade forskaren Eva Schömer vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmad intervju och filmat seminarium

Läs om AFA Försäkrings hållbarhetsarbete

AFA Försäkrings vision är att se och hjälpa många människor till en tryggare vardag och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv. Här kan du läsa vår Hållbarhetsredovisning för 2017.

Läs mer och se en film om vårt hållbarhetsarbete

Läs om AFA Försäkrings FoU-verksamhet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Här kan du läsa årsrapporten för 2017.

Till årsrapporten

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Camilla Arvenberg, Presskommunikatör

camilla.arvenberg@afafosakring.se
070 814 98 30

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter