Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Anna Weigelt och Andreas Ek, analyaschef respektive statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

Läs mer, se filmupptagningar och presentation

Bengt Järvholm, Maria Albin, Göran Kecklund, Lisbeth Slunga Järvholm och Eva Vingård.

Två nya kunskapsöversikter om arbetsrelaterad dödlighet

Hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdomar är de vanligaste arbetsrelaterade dödsorsakerna. Det visar två nya kunskapssammanställningar från Arbetsmiljöverket som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer och ta del av presentationer och rapporter

Hälsofrämjande ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Hur skapar man förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap i ett föränderligt arbetsliv? Det var huvudfrågan vid ett halvdagsseminarium som AFA Försäkrings FoU-avdelning nyligen arrangerade.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationer

Ersättning vid arbetsskada från Försäkringskassan och AFA Försäkring

Vilken ersättning kan man få om man råkar ut för en arbetsskada? Och var söker man den? Det var två av frågorna när Försäkringskassan och AFA Försäkring nyligen höll ett gemensamt seminarium och presenterade det kommande webbstödet Arbetsskadeguiden.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationen

Ny rapport om sjukfrånvaro orsakad av sjukdomar i muskler och skelett

Kvinnor sjukskrivs oftare än män för sjukdomar i mjukvävnaderna. Män sjukskrivs oftare för ryggbesvär. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 24 april.

Läs mer, se presentationer, filmupptagning och intervju

Ny kunskapsöversikt om arbete med höjda armar och skulderbesvär

Det finns vissa belägg för att arbete med höjda armar orsakar besvär i skuldrorna. Starkare belägg finns för att arbete med armbågarna över axlarna orsakar skulderbesvär. Det visar den kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs om seminariet, se presentationer och filmupptagning

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter