Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

Seminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har undersökt hur ojämlikheter i hälsa uppstår, studerat folkhälsopolitiken och kommer nu med förslag på hur ett långsiktigt arbete för en mer jämlik hälsa kan se ut. Det framkom när Olle Lundberg, kommissionens ordförande, presenterade slutbetänkandet vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet här

Europeisk konferens för ett hållbart arbetsliv

Nätverket European Forum träffas årligen för att utbyta erfarenheter inom den europeiska sfären för arbetsskadeförsäkringar. I år är Sverige värdland och AFA Försäkring arrangerar tillsammans med Försäkringskassan en konferens på temat Det hållbara arbetslivet. Konferensen pågick 14–16 juni.

Läs om konferensen, programmet och föreläsarna

Seminarium: Samlad kunskap om arbete i varma arbetsmiljöer

Senare års klimatförändringar har medfört att risken att drabbas av värmeskador numera är större vid arbete utomhus än i traditionellt varma arbetsmiljöer som på pappersbruk eller i keramik- och metallindustrin. Det framkom när två nya kunskapsöversikter om att arbeta i värme presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger sedan tre år tillbaka på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Ökningen av långa sjukskrivningar har börjat avta. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 30 maj.

Läs mer, se filmer och ladda ner rapporten

Seminarium: Allt om städ – bättre arbetsmiljö och god lönsamhet inom städbranschen

Städare löper större risk än andra yrkesgrupper att råka ut för arbetsolyckor eller att bli långvarigt sjukskrivna. De vanligaste orsakerna är fallolyckor eller ont i ryggen. Det framkom när en ny statistikrapport och flera forskningsprojekt presenterades på AFA Försäkrings seminarium om arbetsmiljön i städbranschen.

Läs mer, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetsplatsolyckor i byggbranschen

Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistikrapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Ny metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker

Om vi kan synliggöra de tankebanor som ligger bakom organiserandet på en arbetsplats kan vi också se vilka risker de medför. Det var budskapet när forskaren Lisbeth Rydén presenterade sin metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Läs mer, se film och ladda ner presentationen

Seminarium: Ersättning till efterlevande

Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer, se film och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer, se film och ladda ner presentationer

 

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08 696 42 63
070 815 49 05

Linda Harling, Presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se 
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter