Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

Ny rapport om psykisk ohälsa i kommuner och landsting

Den långvariga sjukfrånvaron i kommuner och landsting har börjat minska, men sjukskrivningarna med psykisk diagnos ökar. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 6 december.

Läs referat från seminariet och se filmad intervju

Arbete och Hälsa – Nordens äldsta arbetsmiljötidskrift firade 50 år

Den 30 november firade AFA Försäkring Arbete och Hälsas 50-årsjubileum och uppmärksammade kunskapsöversikter som publicerats inom arbetsmiljöområdet genom åren.

Läs mer om dagen

Seminarium: Rehabiliteringsstöd för arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du få ersättning när en anställd genomgår arbetsinriktad rehabilitering för fysiska eller psykiska besvär. Den 28 november anordnade AFA Försäkring ett seminarium för att informera om rehabiliteringsstödet.

Läs referat från seminariet

 

FoU-dagen i Karlstad – en digital dag med människan i fokus

En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring bjöd in till en FoU-dag i Karlstad med fokus på digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.

Läs mer om dagen

Sjukförsäkringens utveckling – en jämförelse mellan Försäkringskassan och AFA Försäkring

9 av 10 anställda i Sverige har en kollektivavtalad försäkring som komplement till den lagstadgade socialförsäkringen. Den 8 november anordnade AFA Försäkring ett seminarium om utvecklingen av de olika sjukförsäkringarna. 

Läs ett referat från seminariet

 

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

Den 26 oktober gick arbetsmiljöevenemanget Gilla Jobbet av stapeln för tredje gången. Deltagare kom från hela landet till Norra latin och Folkets hus i Stockholm för att ta del av forskning och nya verktyg inom arbetsmiljö. 

Läs referat från dagen

Ny rapport om arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

Inom handeln är antalet allvarliga arbetsolyckor något lägre än genomsnittet på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta, i restaurangbranschen är antalet något högre. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades vid ett seminarium den 12 oktober.

Läs mer om seminariet och se en filmad intervju

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08 696 42 63
070 815 49 05

Linda Harling, Presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se 
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter