Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Ny rapport om kortvarig sjukfrånvaro hos privatanställda arbetare

I gruppen privatanställda arbetare har kvinnor högre risk för korta sjukfall än män. För kvinnor upp till 36 år har den kortvariga sjukfrånvaron ökat över tid och det beror främst på ökad psykisk ohälsa. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 8 oktober.

Läs mer och se en filmupptagning av seminariet och en filmad intervju.

Ny rapport visar på bristande jämställdhet vid sjukskrivning

Kvinnor med en psykiatrisk diagnos sjukskrivs oftare än män med samma diagnos, trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Det visar en rapport från Riksrevisionen som Pathric Hägglund nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationen

Strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik

Bärbara datorer och smarta telefoner suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. Hur vi hanterar det beror ofta på hur tillgängliga vi förväntas vara för arbete på fritiden och för det privata på jobbet. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Calle Rosengren, Ann Bergman och Kristina Palm nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer, se presentation och filmupptagning

Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, och Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Åldrandets och skiftarbetets påverkan på sömn och trötthet

Tvärtemot vad många kanske tror minskar tröttheten med åldern. Och nyckeln till hälsosammare skiftarbete verkar vara bra schemaläggning. Det visar resultaten från två forskningsprojekt som Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmupptagning och presentationer

Anna Weigelt och Andreas Ek, analyaschef respektive statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

Läs mer, se filmupptagningar och presentation

Bengt Järvholm, Maria Albin, Göran Kecklund, Lisbeth Slunga Järvholm och Eva Vingård.

Två nya kunskapsöversikter om arbetsrelaterad dödlighet

Hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdomar är de vanligaste arbetsrelaterade dödsorsakerna. Det visar två nya kunskapssammanställningar från Arbetsmiljöverket som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer och ta del av presentationer och rapporter

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter