Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor minskar från 2,6 till 2,4 olycksfall per 1 000 sysselsatta. De långvariga sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett hybridseminarium den 14 juni.

Läs referat, se filmupptagning och ladda ner rapporten

Bild tagen ovanifrån på en persons underarmar och händer vid en laptop-dator.

Ny kunskapsöversikt om fysisk inaktivitet i kontorsmiljö

Forskning visar att långvarigt sittande kan vara skadligt för hälsan. Hur mycket man sitter i kontorsyrken verkar bero på hur arbetet är organiserat. Det visar den kunskapssammanställning som forskarna David Hallman och Svend Erik Mathiassen presenterade den 30 maj vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen

Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är högre i byggbranschen än för samtliga yrkesgrupper i privat sektor i genomsnitt. Den långvariga sjukfrånvaron i branschen fortsätter att minska. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 17 maj.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

Den 26 april anordnades arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Norra latin och i Folkets hus i Stockholm. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och verktyg på denna arbetsmarknadens parters mötesplats för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Läs sammanfattning och se filmupptagningar av seminarier

Seminarium: ISF värnar en rättssäker och effektiv socialförsäkring

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har som främsta uppgift att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och delar av Skatteverket. Syftet är att värna rättssäkerheten och att studera myndigheternas effektivitet. Det berättade generaldirektör Eva-Lo Ighe den 29 april på ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning, se presentation och filmupptagning

Webbinarium: Tidiga rehabiliteringsinsatser kan förebygga sjukfrånvaro

Förebyggande rehabilitering kan göra det möjligt för anställda med begynnande ohälsa att behålla sin arbetsförmåga och undvika sjukskrivning. Det framkom på ett webbinarium den 16 februari som innehöll presentationer av Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd, statistik över rehabiliteringsåtgärder och forskning om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Läs sammanfattning, se filmupptagning och presentation

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter