Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, från 2,5 till 2,6 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 2 juni.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hälsosamt arbetsliv

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium två hölls den 28 maj och handlade om hur man skapar ett hälsosamt arbetsliv.

Läs mer och se filmupptagning av seminariet

Ny rapport: Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Yrkesförare löper större risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka eller ett längre sjukfall än övriga yrkesgrupper i genomsnitt. Lastbilsförare råkar oftast ut för en allvarlig olycka i jobbet, buss- och spårvagnsförare har störst risk att bli långvarigt sjuka. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 19 maj.

Läs referat och se filmupptagning och presentationer

Webbinarium: Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, men chefer saknar ofta kunskap och resurser för att stödja medarbetare som drabbas. Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder som arbetsanpassning i förebyggande syfte eller för att underlätta återgång i arbete. Det berättade forskaren Monica Bertilsson den 4 maj vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Tre kvinnor står bredvid en man som sitter på en stol vid ett skrivbord. De ser ut att diskutera något som visas på en dator som inte syns i bild.

Ny kunskapsöversikt: Faktorer i arbetslivet och återgång i arbete efter stroke

Personer med tjänstemannayrken verkar oftare återgå i arbete efter en stroke än personer med arbetaryrken. Kunskap saknas om hur övriga arbetsrelaterade faktorer påverkar återgången. Det visar den kunskapssammanställning som Katarina Jood och Eleonor Fransson presenterade den 29 april vid ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor, och Joakim Thurén, försäkringsspecialist.

Webbinarium: Covid-19 och avtalsförsäkringarna

Sedan våren 2020 kan personal inom sjukvård och omsorg ansöka om ersättning för covid-19-relaterad arbetsskada. Det gångna årets pandemi har också lett till fler anmälningar om försäkring vid arbetsskada. För att säkra hanteringen av ärenden har Afa Försäkring anställt fler handläggare och utökat informationen om försäkringarna. Det framkom den 19 februari vid ett digitalt seminarium.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter