Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Så påverkar chefens och medarbetarnas skattningar hälsofrämjande insatser

Det är viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar en förändringsresa. Om chefer och arbetsgruppen tycker lika initialt tenderar man att lyckas bättre med förändring än om man tycker olika. Det berättade forskare på ett seminarium om hur ledares och medarbetares olika uppfattningar påverkar hälsofrämjande insatser. Forskningen är finansierad av AFA Försäkring.

Läs mer, se presentation och filmupptagning

Ny utredning föreslår utveckling av sjukförsäkringen

Grundligare utredning av förmågan att arbeta, tydligare angivet mot vilket arbete arbetsförmågan bedöms och ökad möjlighet till rehabilitering. Det är några av förslagen i den delrapport regeringsutredaren Claes Jansson presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och ladda ner delrapporten och presentationen.

Dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa är av stor betydelse för att förhindra sjukdom och sjukskrivning. Vid ett seminarium på AFA Försäkring den 5 december presenterade Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet, hur en strukturerad dialog mellan arbetsgivare och medarbetare kan främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Läs mer, se presentation och filmupptagning

Ny rapport: 56+ i arbetslivet och presentation av forskning i ämnet

Personer över 56 år har högre risk att bli långvarigt sjuka eller råka ut för ett allvarligt olycksfall i arbetet. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som nyligen presenterades på ett seminarium, som också innehöll en presentation av Delegationen för senior arbetskraft och aktuell forskning på området.

Läs mer, se presentationer och filmupptagning

Presentation av försäkringar i arbetslivet

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna. 9 av 10 anställda omfattas av minst en av de försäkringar AFA Försäkring administrerar, men många vet inte vilket försäkringsskydd de har. Vid ett seminarium den 12 november presenterades översiktligt de försäkringsskydd som gäller för anställda i olika sektorer.

Läs mer och se presentation och filmad intervju

Anna Weigelt och Andreas Ek, analyaschef respektive statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

Läs mer, se filmupptagningar och presentation

Presskontakt

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter