Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

Seminarium: Allt om städ – bättre arbetsmiljö och god lönsamhet inom städbranschen

Städare löper större risk än andra yrkesgrupper att råka ut för arbetsolyckor eller att bli långvarigt sjukskrivna. De vanligaste orsakerna är fallolyckor eller ont i ryggen. Det framkom när en ny statistikrapport och flera forskningsprojekt presenterades på AFA Försäkrings seminarium om arbetsmiljön i städbranschen.

Läs mer, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetsplatsolyckor i byggbranschen

Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistikrapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Ny metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker

Om vi kan synliggöra de tankebanor som ligger bakom organiserandet på en arbetsplats kan vi också se vilka risker de medför. Det var budskapet när forskaren Lisbeth Rydén presenterade sin metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Läs om seminariet och ladda ner presentationen här.

Seminarium: Ersättning till efterlevande

Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet, se presentationer och länkar här

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

 

Läs mer om seminariet, se presentationer och länkar

 

Seminarium: Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen – ny rapport

På sex år nådde 11 000 personer den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Genomsnittspersonen är en kvinna mellan 35 och 44 år, som har en psykisk diagnos och arbetar som försäljare inom handel. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som analytikern Andreas Ek presenterade vid ett seminarium.

Läs mer om rapporten och ta del av en filmad intervju

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
08 696 42 63
070 815 49 05

Linda Harling, Presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se 
08 696 35 12
0730 96 35 12

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter