Nyhetsrum

En viktig del av vår verksamhet är arbetet med att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen

Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är högre i byggbranschen än för samtliga yrkesgrupper i privat sektor i genomsnitt. Den långvariga sjukfrånvaron i branschen fortsätter att minska. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 17 maj.

Läs referat och se filmupptagning och presentation

Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö

Den 26 april anordnades arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Norra latin och i Folkets hus i Stockholm. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och verktyg på denna arbetsmarknadens parters mötesplats för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Läs sammanfattning och se filmupptagningar av seminarier

Seminarium: ISF värnar en rättssäker och effektiv socialförsäkring

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har som främsta uppgift att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och delar av Skatteverket. Syftet är att värna rättssäkerheten och att studera myndigheternas effektivitet. Det berättade generaldirektör Eva-Lo Ighe den 29 april på ett digitalt seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning, se presentation och filmupptagning

Seminarium: Socialstyrelsens uppdrag och utvecklingsarbete

Socialstyrelsen har i uppdrag att värna en jämlik hälsa och välfärd i Sverige. Det gör man bland annat genom att tillgängliggöra samlad kunskap och utveckla arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården. Det framkom den 30 mars på ett seminarium anordnat av Afa Försäkring.

Läs sammanfattning, se filmupptagning och presentation

Webbinarium: Tidiga rehabiliteringsinsatser kan förebygga sjukfrånvaro

Förebyggande rehabilitering kan göra det möjligt för anställda med begynnande ohälsa att behålla sin arbetsförmåga och undvika sjukskrivning. Det framkom på ett webbinarium den 16 februari som innehöll presentationer av Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd, statistik över rehabiliteringsåtgärder och forskning om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Läs sammanfattning, se filmupptagning och presentation

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, från 2,5 till 2,6 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män i såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 2 juni.

Läs referat och se filmupptagning av seminariet

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 
070 815 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se
08 696 35 12
0730 96 35 12

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

Följ oss på Twitter

 Följ oss på twitter där vi twittrar om vårt förebyggande arbete, statistik, forskning och seminarier. 
Till Twitter