Vad kan vi lämna ersättning för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.

Det kan till exempel röra sig om:

  • samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut

  • beroendebehandling

  • kurser i stresshantering och livsstilsförändring

  • omskolning.