Vad kan vi lämna ersättning för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.

Det kan till exempel röra sig om:

 • samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut

 • beroendebehandling

 • kurser i stresshantering och livsstilsförändring

 • omskolning.

Som arbetsgivare kan du ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om reha­bili­terings­stöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

 • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

 • Försäkrings­kassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

 • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektiv­avtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

 • Utredningar, kartläggningar samt bedömningssamtal. Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsutredning.

 • Medicinsk rehabilitering såsom läkarbesök, naprapat, sjukgymnast, abstinensbehandling, provtagning, drogtester, ergonomikonsultation, arbetsterapi etc.

 • Gruppaktiviteter

 • Administrativa kostnader för till exempel vikarier, lönekostnader

 • Arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassningar

 • Hälsofrämjande insatser till exempel:
  Friskvård
  Rökavvänjning
  Träning
  Viktminskning och dyl.

 • Tjänster som till exempel:
  Screeningverktyg
  Handledning och coachning
  Ledarskapsutbildningar
  Föreläsningar

En kopia på fakturan eller fakturaspecifikationen som behandlaren eller behandlingsföretaget har skickat till den sökande arbetsgivaren.

Av fakturan/fakturaspecifikationen måste vi kunna se vem som har rehabiliterats. Om faktura/fakturaspecifikation inte finns kan även ett intyg från behandlaren eller det behandlande företaget skickas in där Afa För­säkring kan se att betalning skett för beviljad rehabiliteringsinsats. På intyget behöver det framgå vem som har rehabiliterats.

Faktura/intyg behöver inte märkas med person­uppgifter, märk istället med ett referensnummer som överens­stämmer med underlaget om rehabiliteringen.

Afa För­säkring har ingen möjlighet att göra delutbetalningar. Skicka in fakturor när ni har blivit slutfakturerade. Om fakturor skickas in löpande i ett beviljat ärende. Skriv då slutfaktura på sista fakturan.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.