Vad är en arbetssjukdom?

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

 • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

 • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

 • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

 • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär.

 • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

 • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att vi ska kunna pröva rätt till ersättning vid arbetssjukdom måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

För att det ska räknas som smittsam arbetssjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Du ska ha blivit smittad på något av följande sätt:

 • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

 • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

 • Genom att ta hand om eller hantera smittförande djur eller material.

Sjukdomen behöver finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan).

Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

ILO-förteckningen är en lista över yrkes­sjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

 • Hörselnedsättning orsakad av buller

 • Eksem

 • Astma

 • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

 • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.