Vad är en arbetssjukdom?

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

  • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

  • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

  • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

  • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär.

  • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

  • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att vi ska kunna pröva rätt till ersättning vid arbetssjukdom måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.