Ersättningskollen - Toppbild

Sjukdom

Ersättningskollen - Toppbild

Gäller det mig?

Du har tidigare angett i i Ersättningskollen att du jobbar på enskild firma/handelsbolag. Om detta inte stämmer, läs mer vad som gäller för dig här: Anmäl sjukförsäkring

Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar?

Då kan du ha rätt till ersättning, utöver det du får från Försäkrings­kassan. Om du har uppgett en längre karenstid än 14 dagar till Försäkrings­kassan anmäler du till oss när karenstiden har upphört.

Vilken ersättning kan jag få?

Du kan få ersättning vid sjukskrivning på grund av skada och olycksfall. Ersättningen kompletterar den ersättning du får från Försäkrings­kassan.

Läs mer om ersättningens storlek

Hur gör jag?

Du kan anmäla direkt på webben via anmälningsknappen nedan.

Anmäl AGS

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om sjukförsäkringen här. Du kan även ringa till oss på telefon 0771-88 00 99.