Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Här kan du ta del av en utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning från januari 2021 och första halvåret 2022.

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skyddsombud och chef samt för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chef.

Utvärdering 2022

Halvårsutvärdering januari–juni 2022

Halvtidsutvärdering 1 januari 2021–30 juni 2022

Bild pdf 1.JPG

Bild pdf 2.JPG

Tidigare utvärderingar

Ladda ner utvärderingen för hela år 2021 som pdf här.

Ladda ner tidigare utvärdering januari–juni 2021 som pdf här.

Läs även en utvärdering från tidigare satsning 2016–2018 här.