Exempel på ersättning för arbetsskada

Ersättningen från oss är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Fallen nedan är exempel men motsvarar vanligt förekommande fall.

Snickare, 29 år, hjärnskakning


Snickaren får en träregel i huvudet och svimmar av på arbetsplatsen. Snickaren skickas med ambulans in till sjukhuset där det senare konstateras att det är en hjärnskakning

 • Sjukskriven i 14 dagar
 • Kostnader för läkarvård och ambulansfärd med 750kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 4250 kr (skattepliktigt)
 • Kostnader: ersättning för läkarvård och för transport med ambulans med totalt 750 kr

Totalt: 5000 kr

Montör, 55 år, handskada


Montören slinter med handen vid demontering av en koppling och slår handen rakt in i en vägg.

 • ingen sjukskrivning
 • Inga kostnader

Ersättning från försäkringen:

 • Ingen ersättning

Lärare, 38 år, stukning av fotled


Läraren ramlar med sin cykel på väg till arbetet och stukar fotleden.

 • Sjukskriven i 7 dagar
 • Kostnader för läkarvård, medicin och sjukresa med 900 kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: Vid färd till och från arbete ersätts inte inkomstförlust under sjukskrivningstid enligt våra försäkringsvillkor
 • Kostnader: ersättning för läkarvård, medicin och sjukresa med 900 kr. 

Totalt: 900 kr

Finsnickare, 46 år, sårskada på finger

Finsnickaren slinter och skär sig på ovansidan av vänster pekfinger och måste sy tre stygn. Finsnickaren får ett ärr efter sårskadan.

 • Sjukskriven i en halv arbetsdag
  • kostnader för läkarbesök 400 kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 800 kr (skattepliktigt)
 • Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader med 400 kr. 
 • Ärr: ersättning utseendemässig skadeföljd 2000 kr

Totalt: 3 200 kr

Undersköterska, 30 år, fotledsfraktur

Undersköterskan snubblar och bryter fotleden i sjukhusets korridorer och foten opereras akut.

 • Sjukskriven i 3,5 månad
 • hade kostnader för läkarvård, medicin, uppklippta byxor, förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. 

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt)
 • Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. 
 • Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr
 • Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr.
 • Ärr: ersättning utseendemässig skadeföljd 6 500 kr

Totalt: 86 440 kr